ULTRA SOLID PP

 • Kanalizačné potrubie z PP s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1852-1 +A1 Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 v dimenziách De 160 – 400mm. Potrubie Ultra Solid PP je určené pre splaškové a dažďové kanalizácie pre investorov, ktorí preferujú klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou stien

Charakteristika

Potrubie z PP v kruhovej tuhosti SN 8 kN / m2 – SN 16 kN / m2, v De 160-400 mm s plnostennou konštrukciou steny vyrábané podľa STN EN 1852-1.

Ultra Solid PP je svojimi parametrami najmä určený pre splaškové a dažďové kanalizácie, kde je vyžadovaná čo najvyššia hrúbka steny. Potrubie Ultra Solid PP využíva rad PP tvaroviek v zodpovedajúcej hrúbke steny. Potrubie je oranžovej farby a je spájané pomocou hrdiel a gumového tesnenia, ktoré je istené plastovým krúžkom.

Materiál

PP bez prímesí korešpondujúce požiadavkám normy STN EN 1852. Potrubie má homogénnu plnostennú konštrukciu steny.

Hlavné výhody

 • vysoká kruhová tuhosť SN 12
 • rozmerovo kompatibilné so všetkými potrubiami s hladkou stenou na trhu
 • mimoriadne hrubá základná stena
 • tesniaci krúžok s istením proti posuvu typ DIN LOCK

Použitie

Pre splaškovú, dažďovú a zmiešanú kanalizáciu s vysokým nárokom na hrúbku základnej steny. Konštrukcia umožňuje použiť toto potrubie aj do nepriaznivých geologických podmienok a do hĺbok 1-6 m pri zhutnení 93% PS.

Technicko prevádzkové parametre

Technicko prevádzkové parametre potrubia Ultra Solid PP

Názov systému, výrobku: kanalizačné potrubie z PP pre gravitačnú kanalizáciu s plnostennou konštrukciou steny ULTRA SOLID PP, SN 12 (resp. SN8, SN10, SN12, SN16)

Výrobca: Plastika Pipes s.r.o. Slovensko

Druh materiálu: PP

Konštrukcia steny: – hladká, plnostenná

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačnú kanalizáciu

Odporúčané použitie: pre splaškovú a jednotnú  kanalizáciu

Označenie rúrového systému:  značenie po 1 m  Plastika Pipe Ultra Solid PP , De, SN , ČSN EN 1852

Rozmerová rada a dĺžky rúr: Rúry sa vyrábajú v dimenziách De 160 – 400

Hrúbka steny: viď. katalóg podľa De a SN

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúziou).

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy  STN EN 1852

Farba:   oranžová

Sortiment tvaroviek: zosilnené  PP tvarovky  – kolená 90,45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukcie a prechodky.

Spojovací systém, vlastnosti: Spájanie sa vykonáva pomocou dvojitých objímok a gumového tesnenia, ktoré je pevne vsadené v hrdle potrubia a zaistené plastovým krúžkom proti vytlačeniu.

Maximálna deformácia pri garancii tesnosti spoja: spĺňa požiadavky na  tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru pri deformácii hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2º

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie sa vyrába v prevedeniach

 • SN8 kN/m2
 • SN10 kN/m2
 • SN12 kN/m2
 • SN16 kN/m2

podľa ISO 9969

Odolnosť  rúr a spojov:

 • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20º C pri použití tesnení zo syntetickej gumy
 • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PP je všeobecne veľmi dobrá – pozri – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • voči abrázii –abrázia je u PP veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými materiálmi, špecifická abrázia je 0,3 mikrometrov za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 10 m / s a bežným obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 100 rokov.

Spôsob dodatočného vsadzovania odbočiek: – dodatočné napojovanie odbočiek je možné robiť buď pomocou vloženia štandardnej tvarovky alebo pomocou navŕtavacieho sedla určenému pre hladká potrubie.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Pri tomto stupni zhutnenia a použití nesúdržného obsypového materiálu je možné uložiť potrubie do hĺbky 6 m pod komunikáciu triedy A. Max. veľkosť zrna v obsypovom  materiály je až 20 mm.

Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácii triedy A: – maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciou zároveň závisí od stupňa zhutnenia obsypu a obsypového materiálu.

Pomer medzi stupňom zhutnenia a hĺbkou uloženia je uvedený v rovnako v grafe v prospekte. Napr. pri štandardnom zhutnení na 93% PS je možné uložiť potrubie do hĺbky 6,05 m a pri zhutnení zeminy na hodnotu 96% PS a viac je možné potrubie uložiť až do 8 a viac metrov.

Minimálne prekrytie pri dodržaní maximálnej starostlivosti pokládky pre SN 16 je 0,6 m.

Teplotné obmedzenia pre montáž: Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi sťažovala pokládku a následné zutnenie.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra Solid PPZobraziť /
Stiahnuť
pdf3 MB
Technológia pokládky plastových potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Technicko ekonomická štúdia kanalizácia a voda 2019Zobraziť /
Stiahnuť
pdf980 KB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Tabuľka chemickej odolnosti plastovStiahnuťxls101 KB
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prehlásenie o zhode SKZobraziť /
Stiahnuť
pdf156 KB
Prehlásenie o zhode CZZobraziť /
Stiahnuť
pdf60 KB
CertifikátZobraziť /
Stiahnuť
pdf242 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB