Štetinové rybie prechody

Nový spôsob pre vytvorenie rybieho prechodu v kombinácií s vodácky prejazdnou cestou.

Pevné prekážky na hati môžu byť nahradené plastovými trsmi, ktoré je možné prejsť loďkou a zároveň sa za nimi môžu schovať ryby v priebehu migrácie proti toku vody.

zobraziť produkt