Sprievodca sortimentom

Zobraziť prospekt

Kompletný katalóg produktov

Zobraziť katalóg produktov

Kanalizácia

Kanalizačné rúryULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizačné rúry z PVC-U s plnostennou konštrukciou , vyrobené podľa normy STN EN 1401 s mimoriadnou rázovou odolnosťou.
Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 a SN 16  v rozmerových radách De 160- 800 mm.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID PVC

Kanalizačné potrubie z PVC-U s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1401.Vyrába sa v kruhových tuhostiach SN 8,10,12 a 16 kN / m2 v dimenziách De 160- 800 mm. Potrubie Ultra Solid PVC je určené pre splaškovej a dažďovej kanalizácie, pre investorov preferujúcich klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou steny. Použitím PVC-U je potrubie aj napriek jeho vysokú hmotnosť stále cenovo dostupné.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID PP

  • Kanalizačné potrubie z PP s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1852-1 +A1 Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 v dimenziách De 160 – 400mm. Potrubie Ultra Solid PP je určené pre splaškové a dažďové kanalizácie pre investorov, ktorí preferujú klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou stien
zobraziť produkt


ULTRA HELIX (v minulosti Uporol)

Masívne potrubie vyrábané z vysokohustotného polyetylénu (PE – HD) špirálovite ovíjané PP profilom, v profiloch DN 600 – 2000 mm. (V minulosti sa nazývalo ako UPOROL).

Možnosť voľby triedy kruhovej tuhosti a sily základnej steny podľa podmienok projektu. Potrubie sa vyrába so spojom na gumové tesnenie alebo s integrovaným elektrozváracím spojom.

zobraziť produkt


ULTRA COR SN12

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm, pevnostná trieda SN 12 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

zobraziť produkt


ULTRA COR SN16

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 600 mm, najvyššia pevnostná trieda SN 16 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

zobraziť produkt


KG PVC-U RÚRY SN4

PVC POTRUBIE SO SENDVIČOVOU STENOU PRE KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY A VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU

KG PVC-U

 

zobraziť produkt


ULTRA BASIC

Potrubie s korugovanou konštrukciou steny zodpovedajúce STN EN 13476. Potrubie ULTRA  BASIC sa vyrába v DN 160-1000 mm. Potrubie je čiernej farby, má kruhovú tuhosť  SN10  a je vzájomne spojované pomocou hrdiel, ktoré sú tvarované počas výroby priamo na rúre.

zobraziť produkt

Kanalizačné šachtyVstupné šachty DIAMIR DN 1000

Vstupné šachty DN 1000 z PP s typizovaným dnom pre vtoky DN 150-600 mm.

Šachtové dná sa vyrábajú v dvoch prevedeniach

  1. kompatibilné s hladkým potrubím Ultra Solid PVC, Blue Pipe alebo PP
  2. kompatibilné s potrubím Ultra Cor a Ultra Basic
zobraziť produkt


Drenážne šachty

Vstrekované dná z PP s usadzovacím priestorom až do 70 l.

zobraziť produkt

Bezvýkopové technológieFlexoren – sliplining

Cenovo veľmi výhodná a odolná alternatíva pre renováciu gravitačných kanalizačných radov v dimenziách DN 100 – 300 mm. Veľmi vhodné pre menšie opravy a havárie domových prípojok a priemyselných rozvodov.

zobraziť produkt


Pluhovanie

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového potrubia. Vhodná pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Horizontálne riadené vŕtanie (HDD)

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového a gravitačného potrubia. Vhodné pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Cracking a pipe-bursting

Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

zobraziť produkt


Relining potrubia

Metóda pre renováciu vodovodných a plynovodných potrubí, tlakových a gravitačných kanalizácií. Do existujúceho poškodeného potrubia sa vtiahne nové potrubie s menším priemerom. Cenovo veľmi výhodná alternatíva pre renováciu predimenzovaných a nevyužitých tlakových radov.

zobraziť produkt


Skalné frézovanie

Technológia skalného frézovania sa využíva ako výkopová technológia pre otvorenú pokládku v miestach tvrdého a technikou ťažko rozrušiteľného podložia.

zobraziť produkt

Vodovody

Vodovodné potrubieULTRA STANDARD PE100

Jednovrstvové potrubie z materiálu PE 100

Potrubie určené pre vodovod a tlakovú kanalizáciu De 25-315 mm do tlaku PN 16 pre inštalácie s použitím pieskového lôžka.

zobraziť produkt


ULTRA RESIST PE100 RC

Jednovrstvové potrubie z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) so zvýšenou odolnosťou voči bodovému
zaťaženiu. Potrubie určené pre vodovod a tlakovú kanalizáciu De 25-315 mm do tlaku PN 16.

zobraziť produkt


RC PROTECT

Potrubie z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) so zvýšenou odolnosťou voči bodovému zaťaženiu. Potrubie určené pre vodovodné rady a tlakovú kanalizáciu De 25-630 mm do PN 16 s certifikáciou podľa PAS 1075.

zobraziť produkt


GEROFIT

tlaková rúra z PE 100 RC (resistance to crack) s rozmerovo pridaným ochranným plášťom z modifikovaného polypropylénu (PP).

GEROfit ® R zodpovedá typu 3 klasifikácie PAS 1075 a je vhodný najmä pre všetky bezvýkopové metódy black-box. GEROfit ® R potrubie je certifikované podľa PAS 1075 s certifikátom DIN Certco.

zobraziť produkt


MONDIAL

Potrubie z molekulárne orientovaného PVC (PVC-O) najvyššej kvality. Hrdlové potrubie nízkej hmotnosti, mimoriadne mechanickej odolnosti a vysokej životnosti pre tlaky do PN 16 v profiloch De 90- 250 mm. Používajú sa v kombinácií s liatinovými tvarovkami (Hawle systém 2000). Vyrábajú sa v bielej farbe pre pitnú vodu.

zobraziť produkt


ECOFLEX SUPRA

Predizolované potrubie pre kladenie do zamŕzajúcej hĺbky alebo priamo pod mostové konštrukcie.

Potrubie Ecoflex Supra je potrubie z PE 100, SDR 11, PN 16 opatrené vrstvenou izoláciou z PE-Xa a korugovaným plášťom z PE-HD.

zobraziť produkt

Hospodárenie s dažďovou vodou

Drenážne potrubí

Ultra Drain

Drenážne potrubie ponúkajúce kombináciu veľmi vysokej kruhovej tuhosti až do SN 16 kN / m2, variabilnú perforáciu steny v rôznych uhloch a ploche perforácie a u verzie Ultra Drain RC ešte naviac unikátnu odolnosť voči bodovej záťaži od hrubého obsypu.

zobraziť produkt

Retenčné nádrže

Retenčné nádrže z potrubia Ultra Helix DN 800 – 2000 mm

Retenčné nádrže vyrobené z potrubia Ultra Helix DN 800 – 2000 s voliteľnou dĺžkou a kapacitou. Flexibilita výroby potrubia Ultra Helix a ľahká zvariteľnosť materiálu PE-HD umožňuje vyrobiť rôzne prevedenia, ktoré nie sú nijako obmedzené dĺžkou a zaťažením. Nádrž je vyrobená na mieru podľa potrebnej kapacity a rozmerových požiadaviek projektu.

 

zobraziť produkt

Štetinové rybie prechodyŠtetinové rybie prechody

Nový spôsob pre vytvorenie rybieho prechodu v kombinácií s vodácky prejazdnou cestou.

Pevné prekážky na hati môžu byť nahradené plastovými trsmi, ktoré je možné prejsť loďkou a zároveň sa za nimi môžu schovať ryby v priebehu migrácie proti toku vody.

zobraziť produkt