Sprievodca sortimentom

Zobraziť prospekt

Kompletný katalóg produktov

Zobraziť katalóg produktov

Bezvýkopové technologieFlexoren – sliplining

Cenovo veľmi výhodná a odolná alternatíva pre renováciu gravitačných kanalizačných radov v dimenziách DN 100 – 300 mm. Veľmi vhodné pre menšie opravy a havárie domových prípojok a priemyselných rozvodov.

zobraziť produkt


Pluhovanie

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového potrubia. Vhodná pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Horizontálne riadené vŕtanie (HDD)

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového a gravitačného potrubia. Vhodné pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Cracking a pipe-bursting

Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

zobraziť produkt


Relining potrubia

Metóda pre renováciu vodovodných a plynovodných potrubí, tlakových a gravitačných kanalizácií. Do existujúceho poškodeného potrubia sa vtiahne nové potrubie s menším priemerom. Cenovo veľmi výhodná alternatíva pre renováciu predimenzovaných a nevyužitých tlakových radov.

zobraziť produkt


Skalné frézovanie

Technológia skalného frézovania sa využíva ako výkopová technológia pre otvorenú pokládku v miestach tvrdého a technikou ťažko rozrušiteľného podložia.

zobraziť produkt