Horizontálne riadené vŕtanie (HDD)

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového a gravitačného potrubia. Vhodné pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

  • Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového a gravitačného potrubia.
  • Vhodné pre rôzne typy potrubných vedení so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

Prínos

  • Vhodné pre inštaláciu potrubia umiestneného v neprístupných miestach – napríklad pod vodnými tokmi.
  • Vstupné šachty sú iba na začiatku a na konci potrubia.
  • Použiteľné pre mnoho typov potrubných rozvodov.
  • Široký sortiment dimenzií potrubia.
  • Umožňuje zároveň inštaláciu rôznych druhov potrubia.

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Grafická animáciaStiahnuťwmv429 KB