Skalné frézovanie

Technológia skalného frézovania sa využíva ako výkopová technológia pre otvorenú pokládku v miestach tvrdého a technikou ťažko rozrušiteľného podložia.

ponúkame vám  sprostredkovanie pokládky potrubia  formou skalného frézovania. Technólogia skalného frézovania sa využíva ako výkopová technológia pre otvorenú pokládku v miestach tvrdého a technikou ťažko rozrušiteľného podložia.

Vhodné pôdy pre metódu frézovania sú pôdy triedy II a III. dľa ČSN 73 6133 – Návrh a vykonávanie zemného telesa pozemných komunikácií.

Táto technológia je neporovnateľne efektívnejšia a cenovo menej náročná ako voľba otvorenej pokládky za pomoci búracích kladív. Nespornou výhodou je bezkonkurenčne rýchla tvorba výkopu. Skalná fréza vyfrézuje za deň 100 – 200 m do hĺbky 3m a šírky 1,20 m, pričom náklady sa pohybujú okolo 50% oproti klasickému výkopu. Vyfrézovaná zemina je vďaka jemnozrnnosti vhodná aj na spätný zásyp (dľa charakteru podložia od piesku po štrk).

Výhoz materiálu je možný na nákladný automobil alebo vpravo či vľavo vedľa výkopu.

Rozsah zákaziek býva od stoviek metrov až po kilometrové úseky.

Nemožno vyfrézovať iba úseky, ktoré sú husto inžiniersky zasieťované. Minimálne miesto prechodu frézy je 3,50m (2,50 šírka stopy pojazdových pásov + výhozový transportér).