ULTRA COR SN12

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm, pevnostná trieda SN 12 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

Charakteristika

Korugované potrubie z PP podľa DIN 16961 o DN 250 – 1000 mm v kruhovej tuhosti SN 12 a DN250 – 600 mm v kruhovej tuhosti SN 16. Ultra Cor je svojimi parametrami určený najmä pre odvodnenie dopravných stavieb, kde je vyžadovaná vysoká kruhová tuhosť . Tento typ potrubia zároveň spĺňa požiadavku na min. silu steny 3 mm (e5- pre dimenzie od DN 250 vrátane).

Potrubie Ultra Cor už nie je od roku 2014 kompatibilné s potrubím Ultra Rib 2 DIN. Potrubie je v SN 12 modrej farby.Potrubie je spájané pomocou hrdiel.

Materiál

PP – polypropylén

Hlavné výhody

 • Výborná kruhová tuhosť SN 12
 • Dostupné až do dimenzie DN 1000
 • Silná základná stena v porovnaní s bežným korugovaným potrubím
 • Masívny tesniaci krúžok zaručujúci výbornú tesnosť spoja pri deformácii a vyosení
 • Možnosť použiť špeciálne tesnenie so zväčšenou tesniacou plochou pre napojenie do šachty bez šachtovej vložky

Použitie

Možnosť použiť pre splaškovú, zmiešanú a dažďovú kanalizáciu. Konštrukcia umožňuje použiť toto potrubie aj do nepriaznivých geologických podmienok a do hĺbky 1-6m pri zhutnení 93% PS.

Technicko prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku: kanalizačné potrubie pre gravitačnú kanalizáciu s korugovanou stenou systém ULTRA COR, PP, SN 12

Výrobca: Plastika Nitra, Slovensko.

Druh materiálu: polypropylén (PP)

Konštrukcia steny:  korugovaná (duté rebrá)

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačnú kanalizáciu

Doporučené použitie:  dažďová, splašková a zmiešaná kanalizácia

Značenie systému rúr: značenie po 1 m Plastika Pipes Ultra Cor, DN/Di, SN , STN EN 13476

Dimenzionálna rada a dĺžky rúr: potrubie sa vyrába v týchto dimenziách SN 12 DN 250- 1000

Rozmery a min. sila steny medzi rebrami:

De/Di/DN

 • 283/247/250 – 3,0 mm
 • 340/298/300 – 3,0 mm
 • 451/394/400 – 3,0 mm
 • 562/493/500 – 3,3 mm
 • 675/592/600 – 3,8 mm
 • 904/792/800 – 5,5 mm
 • 1133/998/1000 – 5,7 mm

 

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúziou). Z dvoch vytlačených vrstiev je nekonečným pásom horná vrstva prelamovaná a privarená k spodnej vrstve.

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy DIN 16 961 a STN EN 13 476

Farebné prevedenie, rozlíšenie:  Vnútorná hladká vrstva má farbu bielu a vonkajšiu modrú pre SN12

Sortiment tvaroviek: oblúky 90,45,30,15 st, odbočky, objímky, redukcie a prechody. Tvarovky sú do DN 300 vstrekované, v dimenziách DN 400 – 600 sú zvárané. Vstrekované tvarovky majú kruhovú tuhosť SN 16 a sú jednotné pre obe kruhové tuhosti potrubia. Zvárané tvarovky sú vyrábané z potrubia príslušnej kruhovej tuhosti.

Spojovací systém, vlastnosti: Spojovanie sa vykonáva pomocou hrdiel a gumového tesnenia, ktoré sa osádza medzi prvé a druhé rebro.

Maximálna deformácia pri garancií tesnosti spoja: tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru je zachovaná pri deformácií hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2°. Doporučená dlhodobá deformácia potrubia je 6% (podľa TNV 75 02 11 ).

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie má krátkodobú kruhovú tuhosť min SN 12 kN/m2 podľa ISO 9969

Odolnosť rúr a spojov:

 • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20°C pri použití tesnenia zo syntetickej pryže
 • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PP je obecne veľmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • voči obrusu  –  abrázia je u PP veľmi dobrá v porovnaní ostatnými  materiálmi, špecifická abrázia je 0,3 m za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak, aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 5 m/s a bežnom obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 100 rokov.

Spôsob dodatočného vysadzovania odbočiek: – dodatočné napojovanie odbočiek je možno vykonávať buď pomocou vloženia štandardnej tvarovky a presuvky alebo pomocou navŕtavacieho sedla  Connex , Ready nebo Flexseal.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu:   optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Pri tomto stupni zhutnenia a použitia nesúdržného obsypového materiálu je možno uložiť potrubie do hĺbky 6 m pod komunikáciou triedy A. Max. veľkosť zrna v obsypovom materiáli je 32 mm, u drveného kameniva je limit do 10 mm.

 Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácií: maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciu zároveň závisí na stupni zhutnenia obsypu a obsypovom materiáli.

Pomer medzi stupňom zhutnenia a hĺbkou uloženia je uvedený taktiež v grafe v prospekte. Napr. pri štandardnom zhutnení na 93% PS je možné uložiť potrubie do hĺbky 6,05 m a pri zhutnení zeminy na hodnotu 95% PS  a viac je možno potrubie uložiť až do 8 a viac metrov.

Taktiež veľmi závisí na druhu (zrnitosti) použitého obsypového materiálu.

Teplotné obmedzenie pre montáž: Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi znemožňovala pokládku a následne hutnenie. Zvýšená krehkosť rúr u PP sa objavuje až pri teplotách okolo -10°C a nižších.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra Cor SN 12 a SN 16Zobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB
Sprievodca sortimentom Zobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB
Potrubie pre odvodnenie dopravných staviebZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Technológia pokládky plastových potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Parametrová špecifikácia všetkých potrubí Plastika PipesStiahnuťdoc122 KB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Tabuľka chemickej odolnosti plastov Stiahnuťxls101 KB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Ultra CorZobraziť /
Stiahnuť
pdf218 KB
Prehlásenie o zhode Zobraziť /
Stiahnuť
pdf67 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB