ULTRA COR SN16

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 600 mm, najvyššia pevnostná trieda SN 16 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

Charakteristika

Korugované potrubie z PP podľa DIN 16961 o DN 250 – 600 mm v kruhovej tuhosti SN 16. Ultra Cor je svojimi parametrami určený najmä pre odvodnenie dopravných stavieb, kde je vyžadovaná veľmi vysoká kruhová tuhosť. Tento typ potrubia zároveň spĺňa požiadavku na min. silu steny 3 mm (e5- pre dimenzie od DN 250 vrátane).

Potrubie Ultra Cor už nie je od roku 2014 kompatibilné s potrubím Ultra Rib 2 DIN. Potrubie je v SN 16 hnedej farby. Potrubie je spájané pomocou hrdiel.

Materiál

PP – polypropylén

Hlavné výhody

 • Veľmi vysoká kruhová tuhosť SN 16
 • Dostupné až do dimenzie DN 600
 • Silná základná stena v porovnaní s bežným korugovaným potrubím
 • Masívny tesniaci krúžok zaručujúci výbornú tesnosť spoja pri deformácii a vyosení
 • Možnosť použiť špeciálne tesnenie so zväčšenou tesniacou plochou pre napojenie do šachty bez šachtovej vložky

Použitie

Možnosť použiť pre splaškovú, zmiešanú a dažďovú kanalizáciu. Konštrukcia umožňuje použiť toto potrubie aj do nepriaznivých geologických podmienok a do hĺbky 1-6m pri zhutnení 93% PS.

Technicko prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku: kanalizačné potrubie pre gravitačnú kanalizáciu s korugovanou stenou systém ULTRA COR, PP, SN 16

Výrobca: Plastika Nitra, Slovensko.

Druh materiálu: polypropylén (PP)

Konštrukcia steny:  korugovaná (duté rebrá)

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačnú kanalizáciu

Doporučené použitie:  dažďová, splašková a zmiešaná kanalizácia

Značenie systému rúr: značenie po 1 m Plastika Pipes Ultra Cor, DN/Di, SN , STN EN 13476

Dimenzionálna rada a dĺžky rúr: potrubie sa vyrába v dimenziách DN 250-  DN 600

Rozmery a min. sila steny medzi rebrami:

De/Di/DN

 • 283/247/250 – 3,0 mm
 • 340/298/300 – 3,0 mm
 • 451/394/400 – 3,0 mm
 • 562/493/500 – 3,3 mm
 • 675/592/600 – 3,8 mm

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúziou). Z dvoch vytlačených vrstiev je nekonečným pásom horná vrstva prelamovaná a privarená k spodnej vrstve.

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy DIN 16 961 a STN EN 13 476

Farebné prevedenie, rozlíšenie:  Vnútorná hladká vrstva má farbu bielu a vonkajšiu farbu hnedú

Sortiment tvaroviek: oblúky 90,45,30,15 st, odbočky, objímky, redukcie a prechody. Tvarovky sú do DN 300 vstrekované, v dimenziách DN 400 – 600 sú zvárané. Vstrekované tvarovky majú kruhovú tuhosť SN 16 . Zvárané tvarovky sú vyrábané z potrubia príslušnej kruhovej tuhosti.

Spojovací systém, vlastnosti: Spojovanie sa vykonáva pomocou hrdiel a gumového tesnenia, ktoré sa osádza medzi prvé a druhé rebro.

Maximálna deformácia pri garancií tesnosti spoja: tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru je zachovaná pri deformácií hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2°. Doporučená dlhodobá deformácia potrubia je 6% (podľa TNV 75 02 11 ).

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie má krátkodobú kruhovú tuhosť min SN 16 kN/m2 podľa ISO 9969

Odolnosť rúr a spojov:

 • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20°C pri použití tesnenia zo syntetickej pryže
 • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PP je obecne veľmi dobrá – viď. tabuľka chemickej odolnosti materiálov
 • voči obrusu  –  abrázia je u PP veľmi dobrá v porovnaní ostatnými  materiálmi, špecifická abrázia je 0,3 m za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak, aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 5 m/s a bežnom obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 100 rokov.

Spôsob dodatočného vysadzovania odbočiek: – dodatočné napojovanie odbočiek je možno vykonávať buď pomocou vloženia štandardnej tvarovky a presuvky alebo pomocou navŕtavacieho sedla  Connex , Ready nebo Flexseal.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu:   optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Pri tomto stupni zhutnenia a použitia nesúdržného obsypového materiálu je možno uložiť potrubie do hĺbky 6 m pod komunikáciou triedy A. Max. veľkosť zrna v obsypovom materiáli je 32 mm, u drveného kameniva je limit do 10 mm.

 Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácií: maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciu zároveň závisí na stupni zhutnenia obsypu a obsypovom materiáli.

Pomer medzi stupňom zhutnenia a hĺbkou uloženia je uvedený taktiež v grafe v prospekte. Napr. pri štandardnom zhutnení na 93% PS je možné uložiť potrubie do hĺbky 6,05 m a pri zhutnení zeminy na hodnotu 95% PS  a viac je možno potrubie uložiť až do 8 a viac metrov.

Minimálne krytie pri dodržaní maximálnej opatrnosti pri kladení pre SN 16 je 0,6m

Taktiež veľmi závisí na druhu (zrnitosti) použitého obsypového materiálu.

Teplotné obmedzenie pre montáž: Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi znemožňovala pokládku a následne hutnenie. Zvýšená krehkosť rúr u PP sa objavuje až pri teplotách okolo -10°C a nižších.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra Cor SN 12 a SN 16Zobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB
Sprievodca sortimentom Zobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB
Potrubie pre odvodnenie dopravných staviebZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Technológia pokládky plastových potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Parametrová špecifikácia všetkých potrubí Plastika PipesStiahnuťdoc122 KB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Tabuľka chemickej odolnosti plastov Stiahnuťxls101 KB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Ultra CorZobraziť /
Stiahnuť
pdf218 KB
Prehlásenie o zhode Zobraziť /
Stiahnuť
pdf67 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB