GEROFIT

tlaková rúra z PE 100 RC (resistance to crack) s rozmerovo pridaným ochranným plášťom z modifikovaného polypropylénu (PP).

GEROfit ® R zodpovedá typu 3 klasifikácie PAS 1075 a je vhodný najmä pre všetky bezvýkopové metódy black-box. GEROfit ® R potrubie je certifikované podľa PAS 1075 s certifikátom DIN Certco.

Názov systému, výrobku :  vodovodné tlakové potrubie z PE 100 z materiálu RC – (resistant to crack – odolné voči prasknutiu) s ochrannou vrstvou z PP

– systém  GEROFIT

Potrubie Gerofit  je vyrobené z nového materiálu PE 100 RC, čo je materiál mimoriadne odolný voči bodovej záťaži a následnému šíreniu trhliny stenou rúry. Potrubie je naviac zabezpečené ochranným plášťom z PP a zodpovedá zatriedeniu podľa PAS 1075 typu III. Ochranný plášť je vyrobený zo špeciálneho PP, ktorý umožňuje potrubie zvárať bez nutnosti odstránenia ochranného plášťa pri zváraní metódou na tupo.

Tento typ potrubia je v súčasnej dobe na technologickom vrchole tlakových rúr a je možné ho použiť rovnako pre vkladanie do otvoreného výkopu bez pieskového obsypu a tiež pre všetky typy bezvýkopových technológií (relining, burstlining, HDD..).

Výrobca:   Gerodur gmbh

Miesto výroby:    Nemecko

Druh materiálu:      Jadro potrubia z vysokohustotného polyetylénu PE 100 RC s ochranným plášťom z PP (PAS 1075 typ III)

Potrubný systém: tlakové potrubie vyrábané v tlakových triedach PN 6 (SDR 26), PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značenie systému rúr: potrubie je značené po 1 m a obsahuje tieto údaje: názov potrubia, dátum výroby, trieda polyetylénu (PE 100 RC),   tlaková rada PN, rozmer x hrúbka steny, SDR, metráž

Dimenzionálna rada a dĺžky rúr: potrubie sa vyrába v týchto vonkajších dimenziách OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 560, 630 mm

V tyčiach dlhých 12 m a 6 m a v kotúčoch dlhých 100 m

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania z dvoch nezávislých extrúderov. Jeden vytlačuje jadro trubky z PE a druhý extrúder vytlačuje ochrannú vrstvu z PP.

 Výrobná norma: výroba prebieha podľa normy EN 12201 s certifikáciou podľa PAS 1075. Potrubie je vyrábané pod trvalou kontrolou a každá šarža je posielaná do nezávislej skúšobne či spĺňa požiadavky PAS 1075.

 Farebné prevedenie, rozlíšenie:  Jadro potrubia sa vyrába v čiernej farbe, ochranná vrstva je v modrej farbe pre pitnú vodu  a červenohnedej farbe pre tlakovú kanalizáciu.

Sortiment tvaroviek:  Pre spájanie sa používajú štandardné vstrekované tvarovky pre zváranie na tupo a elektrotvarovky, ktoré sú vyrábané v širokom sortimente. Jedná sa predovšetkým o oblúky, príruby, spojky, redukcie, zátky ….

Spájací systém, vlastnosti:  Spájanie sa prevádza zváraním na tupo alebo pomocou elektrotvarovky.

Pri spájaní pomocou elektrotvarovky je nutné  z koncov potrubia odstrániť ochranný plášť a mechanicky oškrabať zoxidovanú vrstvu, ako u bežného potrubia z PE 100. Pri zváraní potrubia metódou na tupo nie je nutné odstraňovať ochranný plášť, je však nutné použiť zváračku s väčšími čeľusťami. Čeľuste zváračky s väčšími rozmermi je možné zapožičať pri dodávke rúr.

Potrubie je možné spájať aj s bežným potrubím z PE 100 a PE 100 RC. Parametre pre zváranie sú zhodné ako u bežného materiálu PE 100 RC.

Horľavosť materiálu: potrubie je určené pre uloženie do zeme, kde sa tento parameter nevyžaduje. Pre iné použitie v kolektoroch alebo pod mostné konštrukcie je nutné potrubie dostatočne tepelne izolovať proti teplotám nad 60º C. Materiál sa pri teplote okolo 200º C taví.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Miera zhutnenia u tlakových potrubí nemá tak zásadný vplyv na následnú deformáciu potrubí vzhľadom k tuhosti potrubia vďaka vnútornému pretlaku. Prednosťou pred ostatnými potrubiami  z PE je možnosť použitia hrubšieho obsypu. Vo väčšine prípadov je tak možné použiť pre obsyp vykopaný materiál. Doporučená frakcia je do 63 mm.

 Teplotné obmedzenia pre montáž: 

– min teplota pre zváranie na tupo je 0 º C

– min teplota pre zváranie elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti : drsnosť potrubia podľa Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Straty trením sa určujú podľa diagramu v našom prospekte počítaného podľa Colebrooka, kde potrubie nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubie menším s k = 0,005 mm. Pri teplote 10 º C

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku akreditovanou skúšobňou ITC Zlín. Súčasťou úspešného získania  certifikácie je zároveň splnenie limitov prípadných negatívnych výluhov pri kontakte potrubia s pitnou vodou.

Výrobný závod Geroduru má zavedenú kontrolu riadenia kvality podľa ISO 9001.

Potrubie RC Protect má certifikát podľa PAS 1075 čo znamená, že každá výrobná várka je permanentne testovaná podľa požiadaviek PAS 1075. Tieto skúšky robí nezávislé laboratórium na výrobe priamo v závode.

Frekvencie kontrolných skúšok sú v ČR prevádzané nezávislou skúšobňou – ITC Zlín. Skúšky sa robia na základe zmluvy o kontrolnej činnosti raz ročne.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt potrubí GerofitZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Pokládka potrubí za níízkých teplotZobraziť /
Stiahnuť
pdf72 KB
Technický manuál pro PE potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
prospekt Průvodce sortimentem 2018Zobraziť /
Stiahnuť
pdf973 KB
Požadavky na PE 100 RC potrubí - PAS 1075Zobraziť /
Stiahnuť
pdf179 KB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Doporučené použití pro jednotlivé typy PE potrubíStiahnuťdocx14 KB
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Gerodur všeZobraziť /
Stiahnuť
pdf447 KB
Prohlášení o shodě Gerodur všeZobraziť /
Stiahnuť
pdf85 KB
Výluhové testy GerofitZobraziť /
Stiahnuť
pdf4 MB
certifikát DIN CERTCOZobraziť /
Stiahnuť
pdf41 KB