ULTRA RESIST PE100 RC

Jednovrstvové potrubie z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) so zvýšenou odolnosťou voči bodovému
zaťaženiu. Potrubie určené pre vodovod a tlakovú kanalizáciu De 25-315 mm do tlaku PN 16.

Charakteristika

Rúry ULTRA RESIST z PE 100 RC (resistance to crack).
Rúry ULTRA RESIST odolávajú najmä vplyvom pri vkladaní do výkopu bez pieskového lôžka a dlhodobým bodovým zaťažením. Cielené využitie novo vyvinutých vlastností rúr, akými sú napríklad odolnosť proti pomalému šíreniu trhlín, poskytuje istotu, že potrubie vyhovie všetkým požiadavkám na moderné a ekonomické manipulovanie.

Rúry ULTRA RESIST z PE 100 RC sú vyrábané z granulátov, ktorých výrobcovia majú zavedený systém kvality podľa PAS 1075.

Rozmerové rady

De 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315

Tlakové triedy

SDR 17 – PN 10

SDR 11 – PN 16

Technicko – prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku :  vodovodné tlakové potrubie z PE 100 z materiálu RC – (resistant to crack – odolné voči prasknutiu)- systém  ULTRA RESIST PE100 RC

Použitie a výhody v porovnaní s bežným potrubím z PE:
Potrubie ULTRA RESIST   je vyrobené z nového materiálu PE 100 RC, čo je materiál mimoriadne odolný voči bodovému zaťaženiu a následnému šíreniu trhliny stenou rúry.

Výrobca:   Plastika pipes s.r.o.

Miesto výroby:    Slovensko

Druh materiálu:      vysokohustotný polyetylén PE 100 RC

Potrubný systém: tlakové potrubie vyrábané v tlakových triedach PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značenie systému potrubia: potrubie je značené po 1 m a obsahuje tieto údaje: dátum výroby, trieda polyetylénu (PE 100 RC),  , tlaková rada PN, rozmer x hrúbka steny, SDR, metráž

Dimenzionálna rada a dĺžka rúr: potrubie sa vyrába v týchto vonkajších dimenziách OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

V tyčiach o dĺžke 12 m a 6 m a v kotúčoch o dĺžke 100 m

Spôsob výroby:  extrúziou, pomocou vytlačovania , počas výroby sa koextrúziou značia 4 farebné pásiky, modrou farbu pre médium voda, hnedou farbou pre médium kanalizácia)

Výrobná norma: výroba prebieha podľa normy EN 12201

Farebné prevedenie, rozlíšenie:

Jednovrstvové prevedenie – variant pre tlakový rozvod vody kedy je potrubie opatrené modrým pruhom.

Jednovrstvové prevedenie – variant pre tlakovú kanalizáciu kedy je potrubie opatrené hnedým pruhom.

Sortiment tvaroviek:  Pre spájanie sa používajú štandardné vstrekované tvarovky pre zváranie na tupo a elektrotvarovky, ktoré sú vyrábané v širokom sortimente. Jedná sa predovšetkým o oblúky, príruby, spojovacie nátrubky, redukcie, zátky ….

Spájací systém, vlastnosti:  Spájanie sa robí zváraním na tupo alebo pomocou elektrotvaroviek.

Pri spájaní pomocou elektrotvaroviek sa z koncov potrubia musí mechanicky oškrabať  zoxidovaná vrstva ako u  bežného potrubia z PE 100. Potrubie je možné spájať i s bežným potrubím z PE 100. Parametre pre zváranie sú rovnaké ako u bežného materiálu PE 100.

Horľavosť materiálu: potrubie je určené pre uloženie do zeme, kde sa tento parameter nevyžaduje. Pre iné použitie v kolektoroch alebo pod mostné konštrukcie, je nutné potrubie dostatočne tepelne izolovať proti teplotám nad 60º C. Materiál sa pri teplote okolo 200º C taví.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Miera zhutnenia u tlakových potrubí nemá tak zásadný vplyv na následnú deformáciu potrubia vzhľadom k tuhosti potrubia, vďaka vnútornému pretlaku. Prednosťou pred ostatným potrubím  z PE je možnosť použitia hrubšieho obsypu. Doporučujeme vybrať z bezprostrednej blízkosti potrubia ostrohranné veľké kamene, aby nedošlo ku zoslabeniu hrúbky steny a tým zníženiu bezpečnostného koeficientu pre príslušnú tlakovú triedu.

Teplotné obmedzenia pre montáž:
– min teplota pre zváranie na tupo je 0 º C
– min teplota pre zváranie elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Straty trením sa určujú podľa diagramu v našom prospekte počítaného podľa Colebrooka, kde potrubie nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubie menšie s k = 0,005 mm. Pri teplote 10ºC

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku akreditovanou skúšobňou ITC Zlín a pre Slovenskú republiku akreditovanou skúšobňou VÚSAPL a.s. Nitra . Súčasťou úspešného získania certifikácie je zároveň splnenie limitov prípadných negatívnych výluhov pri kontakte potrubia s pitnou vodou.

Výrobný závod Plastika pipes s.r.o., Nitra, Slovensko,  má zavedenú kontrolu riadenia kvality podľa ISO 9001.

Frekvencie kontrolných skúšok sú v ČR prevádzané nezávislou skúšobňou – ITC Zlín. Skúšky sa robia na základe zmluvy o kontrolnej činnosti raz ročne.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt ULTRA RESIST PE 100 RCZobraziť /
Stiahnuť
pdf8 MB
Sprievodca sortimentomZobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
SK Certifikát PE100 ULTRA STANDARD a PE100RC ULTRA RESISTZobraziť /
Stiahnuť
pdf960 KB
CZ Certifikát PE100 ULTRA STANDARD a PE100RC ULTRA RESISTZobraziť /
Stiahnuť
pdf185 KB
CZ Certifikát Anglicky PE100 ULTRA STANDARD a PE100RC ULTRA RESISTZobraziť /
Stiahnuť
pdf194 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB