ULTRA STANDARD PE100

Jednovrstvové potrubie z materiálu PE 100

Potrubie určené pre vodovod a tlakovú kanalizáciu De 25-315 mm do tlaku PN 16 pre inštalácie s použitím pieskového lôžka.

Charakteristika

Rúry ULTRA STANDARD z PE 100

Rozmerové rady

De 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315

Tlakové triedy

SDR 17 – PN 10

SDR 11 – PN 16

Technicko – prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku :  vodovodné tlakové potrubie z PE 100 – systém  ULTRA STANDARD PE100

Výrobca:   Plastika pipes s.r.o.

Miesto výroby:    Slovensko

Druh materiálu:     PE 100

Potrubný systém: tlakové potrubie vyrábané v tlakových triedach PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značenie systému potrubia: potrubie je značené po 1 m a obsahuje tieto údaje: dátum výroby, trieda polyetylénu (PE 100),  , tlaková rada PN, rozmer x hrúbka steny, SDR, metráž

Dimenzionálna rada a dĺžka rúr: potrubie sa vyrába v týchto vonkajších dimenziách OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

V tyčiach o dĺžke 12 m a 6 m a v kotúčoch o dĺžke 100 m

Spôsob výroby:  extrúziou, pomocou vytlačovania , počas výroby sa koextrúziou značia 4 farebné pásiky, modrou farbu pre médium voda, hnedou farbou pre médium kanalizácia)

Výrobná norma: výroba prebieha podľa normy EN 12201

Farebné prevedenie, rozlíšenie:

Jednovrstvové prevedenie – variant pre tlakový rozvod vody kedy je potrubie opatrené modrým pruhom.

Jednovrstvové prevedenie – variant pre tlakovú kanalizáciu kedy je potrubie opatrené hnedým pruhom.

Sortiment tvaroviek:  Pre spájanie sa používajú štandardné vstrekované tvarovky pre zváranie na tupo a elektrotvarovky, ktoré sú vyrábané v širokom sortimente. Jedná sa predovšetkým o oblúky, príruby, spojovacie nátrubky, redukcie, zátky ….

Spájací systém, vlastnosti:  Spájanie sa robí zváraním na tupo alebo pomocou elektrotvaroviek.

Pri spájaní pomocou elektrotvaroviek sa z koncov potrubia musí mechanicky oškrabať  zoxidovaná vrstva. Potrubie je možné spájať i s potrubím z PE 100RC.

Horľavosť materiálu: potrubie je určené pre uloženie do zeme, kde sa tento parameter nevyžaduje. Pre iné použitie v kolektoroch alebo pod mostné konštrukcie, je nutné potrubie dostatočne tepelne izolovať proti teplotám nad 60º C. Materiál sa pri teplote okolo 200º C taví.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Miera zhutnenia u tlakových potrubí nemá tak zásadný vplyv na následnú deformáciu potrubia vzhľadom k tuhosti potrubia, vďaka vnútornému pretlaku. Potrubie je potrebné osadiť do pieskového lôžka.

Teplotné obmedzenia pre montáž:
– min teplota pre zváranie na tupo je 0 º C
– min teplota pre zváranie elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Straty trením sa určujú podľa diagramu v našom prospekte počítaného podľa Colebrooka, kde potrubie nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubie menšie s k = 0,005 mm. Pri teplote 10ºC

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku akreditovanou skúšobňou ITC Zlín a pre Slovenskú republiku akreditovanou skúšobňou VÚSAPL a.s. Nitra . Súčasťou úspešného získania certifikácie je zároveň splnenie limitov prípadných negatívnych výluhov pri kontakte potrubia s pitnou vodou.

Výrobný závod Plastika pipes s.r.o., Nitra, Slovensko,  má zavedenú kontrolu riadenia kvality podľa ISO 9001.

Frekvencie kontrolných skúšok sú v ČR prevádzané nezávislou skúšobňou – ITC Zlín. Skúšky sa robia na základe zmluvy o kontrolnej činnosti raz ročne.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Katalógový listZobraziť /
Stiahnuť
pdf8 MB
Sprievodca sortimentomZobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
SK Certifikát PE100 ULTRA STANDARD a PE100RC ULTRA RESISTZobraziť /
Stiahnuť
pdf960 KB
CZ Certifikát PE100 ULTRA STANDARD a PE100RC ULTRA RESISTZobraziť /
Stiahnuť
pdf185 KB
CZ Certifikát Anglicky PE100 ULTRA STANDARD a PE100RC ULTRA RESISTZobraziť /
Stiahnuť
pdf194 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB