Sprievodca
sortimentom

Zobraziť prospekt

KanalizáciaOdvodnenie mostných konštrukcií

Medzi kanalizačné potrubné systémy možno zaradiť aj PP systém pre odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách. Systém je vyhotovený z PP obojstranne hladkých  plnostenných PP rúr a tvaroviek odolných voči UV žiareniu.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizačné rúry z PVC-U s plnostennou konštrukciou , vyrobené podľa normy ČSN EN 1401 s mimoriadnou rázovou odolnosťou.
Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 a SN 16  v rozmerových radách De 160- 800 mm.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID PVC

Kanalizačné potrubie z PVC-U s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1401.Vyrába sa v kruhových tuhostiach SN 8,10,12 a 16 kN / m2 v dimenziách De 160- 800 mm. Potrubie Ultra Solid PVC je určené pre splaškovej a dažďovej kanalizácie, pre investorov preferujúcich klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou steny. Použitím PVC-U je potrubie aj napriek jeho vysokú hmotnosť stále cenovo dostupné.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID PP

  • Kanalizačné potrubie z PP s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1852-1. Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 v dimenziách De 160 – 400mm. Potrubie Ultra Solid PP je určené pre splaškové a dažďové kanalizácie pre investorov, ktorí preferujú klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou stien
zobraziť produkt


ULTRA HELIX (v minulosti Uporol)

Masívne potrubie vyrábané z vysokohustotného polyetylénu (PE – HD) špirálovite ovíjané PP profilom, v profiloch DN 600 – 2000 mm. (V minulosti sa nazývalo ako UPOROL).

Možnosť voľby triedy kruhovej tuhosti a sily základnej steny podľa podmienok projektu. Potrubie sa vyrába so spojom na gumové tesnenie alebo s integrovaným elektrozváracím spojom.

zobraziť produkt


ULTRA COR SN12

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm, pevnostná trieda SN 12 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

zobraziť produkt


Vstupné šachty DIAMIR DN 1000

Vstupné šachty DN 1000 z PP s typizovaným dnom pre vtoky DN 150-600 mm.

Šachtové dná sa vyrábajú v dvoch prevedeniach

  1. kompatibilné s hladkým potrubím Ultra Solid PVC, Blue Pipe alebo PP
  2. kompatibilné s potrubím Ultra Cor a Ultra Basic
zobraziť produkt


Drenážne šachty

Vstrekované dná z PP s usadzovacím priestorom až do 70 l.

zobraziť produkt


Flexoren – sliplining

Cenovo veľmi výhodná a odolná alternatíva pre renováciu gravitačných kanalizačných radov v dimenziách DN 100 – 300 mm. Veľmi vhodné pre menšie opravy a havárie domových prípojok a priemyselných rozvodov.

zobraziť produkt


Pluhovanie

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového potrubia. Vhodná pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Horizontálne riadené vŕtanie (HDD)

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového a gravitačného potrubia. Vhodné pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Cracking a pipe-bursting

Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

zobraziť produkt


Relining potrubia

Metóda pre renováciu vodovodných a plynovodných potrubí, tlakových a gravitačných kanalizácií. Do existujúceho poškodeného potrubia sa vtiahne nové potrubie s menším priemerom. Cenovo veľmi výhodná alternatíva pre renováciu predimenzovaných a nevyužitých tlakových radov.

zobraziť produkt


Skalné frézovanie

Technológia skalného frézovania sa využíva ako výkopová technológia pre otvorenú pokládku v miestach tvrdého a technikou ťažko rozrušiteľného podložia.

zobraziť produkt


ULTRA COR SN16

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 600 mm, najvyššia pevnostná trieda SN 16 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

zobraziť produkt


KG PVC-U RÚRY SN4

PVC POTRUBIE SO SENDVIČOVOU STENOU PRE KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY A VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU

KG PVC-U

 

zobraziť produkt


ULTRA BASIC

Potrubie s korugovanou konštrukciou steny zodpovedajúce STN EN 13476. Potrubie ULTRA  BASIC sa vyrába v DN 160-1000 mm. Potrubie je čiernej farby, má kruhovú tuhosť  SN10  a je vzájomne spojované pomocou hrdiel, ktoré sú tvarované počas výroby priamo na rúre.

zobraziť produkt