Sprievodca sortimentom

Zobraziť prospekt

Kompletný katalóg produktov

Zobraziť katalóg produktov

KanalizáciaOdvodnenie mostných konštrukcií

Medzi kanalizačné potrubné systémy možno zaradiť aj PP systém pre odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách. Systém je vyhotovený z PP obojstranne hladkých  plnostenných PP rúr a tvaroviek odolných voči UV žiareniu.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizačné rúry z PVC-U s plnostennou konštrukciou , vyrobené podľa normy STN EN 1401 s mimoriadnou rázovou odolnosťou.
Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 a SN 16  v rozmerových radách De 160- 800 mm.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID PVC

Kanalizačné potrubie z PVC-U s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1401.Vyrába sa v kruhových tuhostiach SN 8,10,12 a 16 kN / m2 v dimenziách De 160- 800 mm. Potrubie Ultra Solid PVC je určené pre splaškovej a dažďovej kanalizácie, pre investorov preferujúcich klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou steny. Použitím PVC-U je potrubie aj napriek jeho vysokú hmotnosť stále cenovo dostupné.

zobraziť produkt


ULTRA SOLID PP

  • Kanalizačné potrubie z PP s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1852-1 +A1 Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 v dimenziách De 160 – 400mm. Potrubie Ultra Solid PP je určené pre splaškové a dažďové kanalizácie pre investorov, ktorí preferujú klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou stien
zobraziť produkt


ULTRA HELIX (v minulosti Uporol)

Masívne potrubie vyrábané z vysokohustotného polyetylénu (PE – HD) špirálovite ovíjané PP profilom, v profiloch DN 600 – 2000 mm. (V minulosti sa nazývalo ako UPOROL).

Možnosť voľby triedy kruhovej tuhosti a sily základnej steny podľa podmienok projektu. Potrubie sa vyrába so spojom na gumové tesnenie alebo s integrovaným elektrozváracím spojom.

zobraziť produkt


ULTRA COR SN12

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm, pevnostná trieda SN 12 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

zobraziť produkt


Vstupné šachty DIAMIR DN 1000

Vstupné šachty DN 1000 z PP s typizovaným dnom pre vtoky DN 150-600 mm.

Šachtové dná sa vyrábajú v dvoch prevedeniach

  1. kompatibilné s hladkým potrubím Ultra Solid PVC, Blue Pipe alebo PP
  2. kompatibilné s potrubím Ultra Cor a Ultra Basic
zobraziť produkt


Drenážne šachty

Vstrekované dná z PP s usadzovacím priestorom až do 70 l.

zobraziť produkt


Flexoren – sliplining

Cenovo veľmi výhodná a odolná alternatíva pre renováciu gravitačných kanalizačných radov v dimenziách DN 100 – 300 mm. Veľmi vhodné pre menšie opravy a havárie domových prípojok a priemyselných rozvodov.

zobraziť produkt


Pluhovanie

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového potrubia. Vhodná pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Horizontálne riadené vŕtanie (HDD)

Bezvýkopová metóda pre pokládku nového tlakového a gravitačného potrubia. Vhodné pre rôzne typy potrubného vedenia so širokým rozsahom použitia, vrátane pretlakov pod parkami, vodnými tokmi, cestami a železnicami.

zobraziť produkt


Cracking a pipe-bursting

Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

zobraziť produkt


Relining potrubia

Metóda pre renováciu vodovodných a plynovodných potrubí, tlakových a gravitačných kanalizácií. Do existujúceho poškodeného potrubia sa vtiahne nové potrubie s menším priemerom. Cenovo veľmi výhodná alternatíva pre renováciu predimenzovaných a nevyužitých tlakových radov.

zobraziť produkt


Skalné frézovanie

Technológia skalného frézovania sa využíva ako výkopová technológia pre otvorenú pokládku v miestach tvrdého a technikou ťažko rozrušiteľného podložia.

zobraziť produkt


ULTRA COR SN16

Korugované potrubie vyrábané z polypropylénu (PP) podľa STN EN 13476 o DN 250 – 600 mm, najvyššia pevnostná trieda SN 16 kN / m2. Vyvinuté najmä pre odvodnenie dopravných stavieb s požiadavkou na minimálnu silu základnej steny e5 – 3 mm. Spĺňa všetky požiadavky a normy aj pre splaškové kanalizácie.

 

 

zobraziť produkt


KG PVC-U RÚRY SN4

PVC POTRUBIE SO SENDVIČOVOU STENOU PRE KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY A VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU

KG PVC-U

 

zobraziť produkt


ULTRA BASIC

Potrubie s korugovanou konštrukciou steny zodpovedajúce STN EN 13476. Potrubie ULTRA  BASIC sa vyrába v DN 160-1000 mm. Potrubie je čiernej farby, má kruhovú tuhosť  SN10  a je vzájomne spojované pomocou hrdiel, ktoré sú tvarované počas výroby priamo na rúre.

zobraziť produkt