RC PROTECT

Potrubie z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) so zvýšenou odolnosťou voči bodovému zaťaženiu. Potrubie určené pre vodovodné rady a tlakovú kanalizáciu De 25-630 mm do PN 16 s certifikáciou podľa PAS 1075.

Charakteristika

Rúry RCprotect® sú koextrudované plnostenné rúry z PE 100 RC (resistance to crack).
Rúry RCprotect® odolávajú najmä vplyvom pri vkladaní do výkopu bez pieskového lôžka a dlhodobým bodovým zaťažením. Cielené využitie novo vyvinutých vlastností rúr, akými sú napríklad odolnosť proti pomalému šíreniu trhlín, poskytuje istotu, že potrubie vyhovie všetkým požiadavkám na moderné a ekonomické manipulovanie.
RCprotect ® rúry odpovedajú typu 2 klasifikácie PAS 1075 a na základe PAS 1075 sú certifikované DIN CERTCO. Rúry spĺňajú požiadavky ohľadom permanentných testov kvality granulátov a extrudovaných rúr.

Pre bezpečné použitie po dobu dlhšiu ako 100 rokov.

PAS 1075

PAS = Public Available Specification
Standard PAS 1075 „Polyetylénové rúry určené pre alternatívne techniky využitia – rozmery, technické požiadavky, skúšobné metódy“ slúžia ako doplnok k existujúcim normám a smerniciam (napr. DIN EN 12201, DIN EN 1555, DIN EN 13244). PAS 1075 popisuje technické požiadavky a skúšky na potrubie určené pre vkladanie do výkopu bez pieskového obsypu alebo pomocou bezvýkopovej inštalácie.

3 typy PE rúr podľa klasifikácie PAS 1075:,

  • Typ 1: jednovrstvové plnostenné rúry z PE 100 RC podľa DIN 8074
  • Typ 2: dvoj a trojvrstvové rúry s rozmerovo integrovanými ochrannými vrstvami z PE 100 RC, koextrudovaná vonkajšia vrstva tvorí neoddeliteľnú súčasť vnútornej vrstvy rúry
  • Typ 3: rúry z PE 100 RC s rozmermi podľa DIN 8074/ISO 4065 s vonkajším ochranným plášťom z polypropylénu

Rozmerové rady

De 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630

Tlakové triedy

SDR 26 – PN 6

SDR 17 – PN 10

SDR 11 – PN 16

Technicko – prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku :  vodovodné tlakové potrubie z PE 100 z materiálu RC – (resistant to crack – odolné voči prasknutiu)- systém  RC PROTECT

Použitie a výhody v porovnaní s bežným potrubím z PE:
Potrubie RC Protect  je vyrobené z nového materiálu PE 100 RC, čo je materiál mimoriadne odolný voči bodovému zaťaženiu a následnému šíreniu trhliny stenou rúry.

Bežný materiál PE 100 má pri rovnakej skúške, simulujúcej bodovú záťaž od kameňov, odolnosť 500 hodín, materiál PE 100 RC má odolnosť 8650 hodín. Táto skúška sa prevádza v zrýchlenom režime za vyšších teplôt.

Skúšky sú nastavené tak, aby simulovali reálne podmienky a životnosť min 50 rokov, kedy je potrubie obsypané vykopanou zeminou bez nutnosti navážať jemnozrnný triedený materiál.

Nemeckou normou PAS 1075, ktorá stanovuje limity a použitie týchto nových materiálov, nie je obmedzená max. zrnitosť zeminy.

 

Výrobca:   Gerodur gmbh

Miesto výroby:    Nemecko

Druh materiálu:      Jadro potrubia z vysokohustotného polyetylénu PE 100 RC

Potrubný systém: tlakové potrubie vyrábané v tlakových triedach PN 6 (SDR 26), PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značenie systému potrubia: potrubie je značené po 1 m a obsahuje tieto údaje: dátum výroby, trieda polyetylénu (PE 100),  , tlaková rada PN, rozmer x hrúbka steny, SDR, metráž

Dimenzionálna rada a dĺžka rúr: potrubie sa vyrába v týchto vonkajších dimenziách OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 560, 630, 710, 800, 1000, 1200 mm

V tyčiach o dĺžke 12 m a 6 m a v kotúčoch o dĺžke 100 m

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania z dvoch nezávislých extrúderov. Jeden vytlačuje jadro rúry z PE a druhý extrúder vytlačuje cez jadro farebnú rozlišovaciu vrstvu rovnako z PE.

Výrobná norma: výroba prebieha podľa normy EN 12201 a PAS 1075

Farebné prevedenie, rozlíšenie:
Jednovrstvové prevedenie (typ 1 podľa PAS 1075) – variant pre tlakovú kanalizáciu kedy je potrubie opatrené hnedým pruhom.
Dvojvrstvové prevedenie (typ 2 podľa PAS 1075) –  jadro potrubia sa vyrába v čiernej farbe, vonkajšia vrstva je hrubá 10% hrúbky steny a je v modrej farbe pre pitnú vodu.
Trojvrstvové prevedenie (typ 2 podľa PAS 1075) – jadro potrubia sa vyrába v čiernej farbe v pomere 50% hrúbky steny, vonkajšia vrstva v pomere 25% hrúbky steny a vnútorná rovnako v pomere 25% hrúbky steny a je v modrej farbe pre pitnú vodu

Sortiment tvaroviek:  Pre spájanie sa používajú štandardné vstrekované tvarovky pre zváranie na tupo a elektrotvarovky, ktoré sú vyrábané v širokom sortimente. Jedná sa predovšetkým o oblúky, príruby, spojovacie nátrubky, redukcie, zátky ….

Spájací systém, vlastnosti:  Spájanie sa robí zváraním na tupo alebo pomocou elektrotvaroviek.

Pri spájaní pomocou elektrotvaroviek sa z koncov potrubia musí mechanicky oškrabať  zoxidovaná vrstva ako u  bežného potrubia z PE 100. Potrubie je možné spájať i s bežným potrubím z PE 100. Parametre pre zváranie sú rovnaké ako u bežného materiálu PE 100.

Horľavosť materiálu: potrubie je určené pre uloženie do zeme, kde sa tento parameter nevyžaduje. Pre iné použitie v kolektoroch alebo pod mostné konštrukcie, je nutné potrubie dostatočne tepelne izolovať proti teplotám nad 60º C. Materiál sa pri teplote okolo 200º C taví.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Miera zhutnenia u tlakových potrubí nemá tak zásadný vplyv na následnú deformáciu potrubia vzhľadom k tuhosti potrubia, vďaka vnútornému pretlaku. Prednosťou pred ostatným potrubím  z PE je možnosť použitia hrubšieho obsypu. Doporučujeme vybrať z bezprostrednej blízkosti potrubia ostrohranné veľké kamene, aby nedošlo ku zoslabeniu hrúbky steny a tým zníženiu bezpečnostného koeficientu pre príslušnú tlakovú triedu.

Teplotné obmedzenia pre montáž:
– min teplota pre zváranie na tupo je 0 º C
– min teplota pre zváranie elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Straty trením sa určujú podľa diagramu v našom prospekte počítaného podľa Colebrooka, kde potrubie nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubie menšie s k = 0,005 mm. Pri teplote 10ºC

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku akreditovanou skúšobňou ITC Zlín. Súčasťou úspešného získania certifikácie je zároveň splnenie limitov prípadných negatívnych výluhov pri kontakte potrubia s pitnou vodou.

Výrobný závod Geroduru má zavedenú kontrolu riadenia kvality podľa ISO 9001.

Potrubie RC Protect má certifikát podľa PAS 1075 čo znamená že každá výrobná várka je permanentne testovaná podľa požiadaviek PAS 1075. Tieto skúšky realizuje nezávislé laboratórium na výrobe priamo v závode.

Frekvencie kontrolných skúšok sú v ČR prevádzané nezávislou skúšobňou – ITC Zlín. Skúšky sa robia na základe zmluvy o kontrolnej činnosti raz ročne.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Leták RC Protect A4Zobraziť /
Stiahnuť
pdf433 KB
Prospekt RC ProtectZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Technický list RC ProtectZobraziť /
Stiahnuť
pdf137 KB
Prospekt Sprievodca sortimentom 2019Zobraziť /
Stiahnuť
pdf973 KB
Technicko ekonomická štúdia kanalizácie a vodaZobraziť /
Stiahnuť
pdf980 KB
Požiadavky na PE 100 RC potrubie - PAS 1075Zobraziť /
Stiahnuť
pdf179 KB
Pokládka PE potrubia pri nízkych teplotáchZobraziť /
Stiahnuť
pdf72 KB
Technický manuál pre PE potrubieZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
RC Protect - produktový list AngZobraziť /
Stiahnuť
pdf327 KB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Technologický návod k pokládke potrubia RC ProtectStiahnuťdocx14 KB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Gerodur Zobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB
Prehlásenie o zhode Gerodur Zobraziť /
Stiahnuť
pdf85 KB
Výluhové testyZobraziť /
Stiahnuť
pdf4 MB
Certifikát DIN CERTCOZobraziť /
Stiahnuť
pdf649 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB