Veľkoobchodní partneri

Naše produkty je možné objednať u niektorého z nižšie uvedených partnerov.  Pokiaľ ste nenašli  veľkoobchodného partnera v dostupnej vzdialenosti, môžete využiť aj iné pobočky firiem.

SUNOB Invest, s.r.o.
Vodná 27, 949 01 Nitra
+421 37 69 215 12 - 29
E-mail: sunob@sunob.sk, web: http://sunob.sk/

PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.


E-mail: , web: https://www.ptacek.sk/

Grave s.r.o.
Žitná ulica 14, 010 01 Žilina
+421 905 603 537
E-mail: grave@grave.sk, web: http://www.grave.sk/