Zváracie krúžky pre potrubie Ultra solid PP PLUS

Alternatíva k bežným spojom na gumové tesnenie pre najnáročnejšie aplikácie. Následne prevedený spoj je nerozobrateľný a trvalo tesnený

Vhodné pre:

  • ochranné pásma vodných zdrojov
  • chemické kanalizácie
  • pri mimoriadnych nárokoch na tesnosť (pod úrovňou spodnej vody)
  • pri požiadavke na nerozoberateľný spoj (chráničky)

Ultra solid PP PLUS