ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica

Účelom stavby je dobudovanie zriaďovacej stanice, ktorá bude slúžiť na hospodárnejšie vlakotvorné práce sústredené mimo mesto, čím sa odkloní nápor nákladnej dopravy zo ŽST Žilina a ŽST Vrútky. Súčasťou zriaďovacej stanice bude aj napojenie na vlečku závodu KIA MOTORS. Počas výstavby bola realizovaná prekládka betónového potrubia a vybudovanie obchvatového zberača, kde bolo použité potrubie Uporol DN 600 a DN 800. Nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov, všetky spoje na potrubí sú zvárané.

  • Názov stavby: ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica
  • Investor: Železnice slovenskej republiky
  • Členovia združenia: EUROVIA CS ? líder, AŽD Praha spol. s r.o., ČR, Automatizácia železničnej dopravy a. s., SR, ELZA- Elektromontážny závod, SR
  • Zhotoviteľ: Tucon, a.s.
  • Realizácia: 2009 ? 2010
  • Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 600,800 mm

Fotogalerie