Svätý Peter kanalizácia

v obci Svätý Peter bola realizovaná stavba gravitačnej kanalizácie z PVC korugovaných rúr DN 300 SN 8
v celkovej dľžke 13,1 km

Fotogalerie