Retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod

Retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod z rychlostní komunikace R7 (MUK ? Bítozeves) vytvořená z potrubí Uporol DN 2000 ve dvou řadách o celkové délce 450 m.

  • Investor: ŘSD
  • Generální dodavatel: Strabag a.s.
  • Zhotovitel: Ekostavby Louny a.s.
  • Generální projektant: Sudop a.s.
  • délka: 450 m
  • Termín realizace: 2008-2009
  • Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 2000

Fotogalerie