Referencie

Referencie

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenční projekty 2002-2019Zobraziť /
Stiahnuť
pdf1 000 KB
Referenční projekty Automotive 2002-2019Zobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Dopravní stavby referenceZobraziť /
Stiahnuť
pdf129 KB

Propustky na silnici I/44 – Červenohorské sedlo

Propustky vytvořené z potrubí Uporol DN 800- 1200 mm pro odvodnění silnice I/44 na Červenohorském sedle na Jesenicku. Investor: ŘSD ČR Generální dodavatel: sdružení Strabag a.s., SSŽ a.s., Skanska a.s. Projektant: Viapont Brno Termín realizace: 2006 – 2008 Použité potrubí: DN 300 Ultra Rib 2, DN 800, 1000 Uporol

Odvodnění výrobní haly SONY – Nitra

Odvodnění a retenční potrubí v areálu výrobního závodu SONY. Potrubí Uporol DN 800 bylo pokládáno v souběhu dvou a čtyřech potrubí. Investor: SONY Generální dodavatel: Takenaka GmbH Projektant odvodnění: Design engeneering, Žiár nad Hronom, VK Projekt Ružomberok Termín realizace: 2007 Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 800 Uporol

Klatovy čisté město

Rekonstrukce a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě města Klatovy a jeho částí. nvestor: město Klatovy – projekt je spolufinancován z fondu soudržnosti EU Generální dodavatel: sdružení SMP CZ a.s., Skanska a.s. Projektant: Hydroprojekt CZ a.s. Termín realizace: 2006-2008 Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 600 – 1200 Uporol

KIA Slovakia Automobile

Odvodnění areálu automobilky KIA a dalších výrobních hal dodavatelů dílu pro výrobu automobilů. Automobilka se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, všechny spoje na potrubí jsou svařované. Investor: KIA Motors Generální dodavatel: Takenaka GmBH Projektant: Technoprojekt Ostrava a.s. Termín realizace: 11/2004 – 10/2005 Použité potrubí: DN 150-500 ? Ultra Rib 2, PP, SN 8 DN …

Kanalizační sběrač Žilina

Kanalizační sběrač DN 1200-1600 odvádějící vody z areálu automobilky KIA a přilehlých výrobních hal. Investor: město Žilina Generální dodavatel: Inženýrské stavby Košice a.s. Projektant: V+K Ružomberok Termín realizace: 8/2005 – 3/2006 Použité potrubí: DN 1200-1600 ? Uporol PE-HD/PP, SN 8 Celkový rozsah potrubí ? 2 km

Středová kanalizace na dálnici D11

Stavba 1104.1 C je ve své době nejrychleji probíhající stavbou dálnice v ČR. Rekordně krátká doba výstavby je rovněž ovlivněna díky použití plastového potrubí a plastových šachet. Stavba D 11 – 1104.1 C Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel: sdružení firem Strabag, Dálniční stavby Praha Projektant: VPÚ Deco Praha a.s. Termín realizace: 4/2005 …

Středová kanalizace na dálnici D 47

Středová kanalizace na dálnici D 47. Stavby: 4708.2, 4709.1 – 1.stavba, 4709.1 – 2.stavba. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno Termín realizace: 2005-2008 Použité potrubí: DN 300-600 ? Uporen, PP, SN 10 DN 800 ? Uporol, PP, SN 10 Celkový rozsah potrubí ? 28 km Použité šachty: betonové DN 1000 TDS: Ing. Tomáš …

Obchvat Olomouce R35

Středová kanalizace na rychlostní silnici R 35 – obchvat Olomouce. Stavba 08 Křelov – Slavonín. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel: Skanska, Strabag, DSP Projektant: HBH Brno a.s. Termín realizace: 2005-2006 Použité potrubí: DN 300-600 ? Uporen, PP, SN 10 DN 800 ? Uporol, PP, SN 10 Celkový rozsah potrubí ? 2 km …

ISPA projekt Jeseník

ISPA projekt ? kanalizace a vodovod v regionu Jesenicka. Investor: VaK Jeseník Generální dodavatel: sdružení Tchas, Ingstav Ostrava a VHS Plus a.s. Projektant: Hydroprojekt Praha a.s. Termín realizace: 2005-2006 Použité potrubí: Ultra Rib 2 -Celková délka ? 50 km Použité šachty: na přímých úsecích Uponal DN 400 na lomových bodech DN 600

Čistá řeka Bečva, skupina C

Projekt ISPA čistá Bečva. Investor: sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko Generální dodavatel: skupina C – Alpine CZ a.s. Projektant: Centroprojekt Zlín a.s. Termín realizace: 2005 – 2006 Použité potrubí: Dupplex PP, SN 8 De 250, De 315 mm Celková délka ? 29 km

Odvodnění viaduktu ve Strakonicích

Odvodnění viaduktu ve Strakonicích zatrubněním ražené štoly potrubím Uporol DN 2000. Investor: Město Strakonice Generální dodavatel: Ingstav Ostrava Projektant: Hydroprojekt a.s. (pobočka České Budějovice) Termín realizace: 11/2004 – 6/2005 Použité potrubí: DN 2000 – Uporol PE-HD/PP, SN 4 Celková délka úseku 462 m Poznámky: Potrubí Uporol DN 2000 bylo osazeno do ražené štoly a mezikruží …

Vodárenská soustava východních Čech

Vodárenská soustava východních Čech – sever a dokončení. Investor: VaK Hradec Králové Generální dodavatel: VCES a.s. Projektant: VIS HK Termín realizace: 2004-2005 Použité potrubí: Mondial MO-PVC De 110, De 160 mm. Celková délka ? 23 km

Vodovod pro obce Bohdalov a Pokojov

Velmi nízká hmotnost potrubí Mondial velice usnadnila pokládku v nedostupném terénu. Investor: sdružení obcí Bohdalov a Pokojov Generální dodavatel: Aquasis Ždár nad Sázavou Provozovatel: VAS a.s. divize Ždár nad Sázavou Projektant: Josef Maša Termín realizace: 2005 ?2006 Použité potrubí: Mondial MO-PVC, De 110, De 160 mm Celková délka 5 km