Čistá řeka Bečva, skupina C

Projekt ISPA čistá Bečva.

  • Investor: sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko
  • Generální dodavatel: skupina C – Alpine CZ a.s.
  • Projektant: Centroprojekt Zlín a.s.
  • Termín realizace: 2005 – 2006
  • Použité potrubí: Dupplex PP, SN 8 De 250, De 315 mm
  • Celková délka ? 29 km

Fotogalerie