Lúč na Ostrove kanalizácia

V obci bola realizovaná kanalizácie s využitím našich rúr PP Ultra Basic DN300 a DN400 v celkovej dĺžke 10km. K realizácii boli použité aj odbočky PP odbočky DN 300/160/45° a PP odbočky DN 400/160/45° pre kompletizáciu odpadu k jednotlivých domácnostiam v obci

Fotogalerie