Kanalizácia: obec Horná Štubňa

Kanalizácia: obec Horná Štubňa
Realizácia: Apríl-December 2023
Produkt: PVCU rúra kan.K SN8 DN300x5000 – 2758ks(cca13,5Km)
PP odbočka k PVC DN300/160/45° – 433ks

 

Fotogalerie