Kanalizácia Golianovo

Kanalizácia obec Golianovo

Realizácia 2023

Produkt: PP Ultra Solid DN400, SN16

Spôsob spájania: zváranie na tupo

Spôsob pokládky: Bezvýkopová technológia, zaťahovanie

 

Fotogalerie