JAGUAR – LAND ROVER Nitra, Slovensko

V nitrianskom priemyselnom parku bola v rokoch 2017 -2018 pri výstavbe závodu
JAGUAR – LAND ROVER realizovaná výstavba gravitačnej kanalizácie v celkovej
dľžke 31,65 km.
Použité potrubie
Ultra Solid PP SN 8, DN 160 – 200 mm – 5500m
Ultra Basic PP SN 8, DN 250 – 1000 mm – 23500 m
Ultra Helix PE-HD/PP SN 8, DN 700 a 900 mm -2650 m

Fotogalerie