Odvodnenie mostných konštrukcií

Medzi kanalizačné potrubné systémy možno zaradiť aj PP systém pre odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách. Systém je vyhotovený z PP obojstranne hladkých  plnostenných PP rúr a tvaroviek odolných voči UV žiareniu.

zobraziť produkt