ULTRA SOLID PVC

Kanalizačné potrubie z PVC-U s plnostennou konštrukciou steny, vyrobené podľa normy STN EN 1401.Vyrába sa v kruhových tuhostiach SN 8,10,12 a 16 kN / m2 v dimenziách De 160- 800 mm. Potrubie Ultra Solid PVC je určené pre splaškovej a dažďovej kanalizácie, pre investorov preferujúcich klasickú konštrukciu s čo najväčšou silou steny. Použitím PVC-U je potrubie aj napriek jeho vysokú hmotnosť stále cenovo dostupné.

Charakteristika

Hladké kanalizačné rúry s kompaktnou stenou vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U) so zvýšenou rázovou odolnosťou, zodpovedajúce požadavkám STN EN 1401-1 .

Ultra Solid PVC sa vyrába v kruhových tuhostiach SN8, SN10, SN12 a  SN16 kN/m2.

Jedná sa o ucelený systém kompletne z PVC–U vrátane unikátnych obojstranne hrdlovaných tvaroviek. Všetky tvarovky sú až do OD / ID 315 vyrábané priamym vstrekovaním do formy. Hrdla rúr i tvaroviek sú opatrené tesnením s integrovaným podporným krúžkom z polypropylénu (PP) odolným proti ropným látkam. Systém obsahuje aj originálne šachtové vložky s rovnakým typom tesnenia a s tesnosťou spoja min. 2,5 baru podľa STN EN 1277. Všetky spoje na kanalizáciu, vrátane napojenia potrubia do šachty, sú tak na rovnakej úrovni čím je zabránené akýmkoľvek slabým miestam v potrubnom systéme.

Ultra Solid PVC je svojimi parametrami určený najmä pre splaškové kanalizácie, kde je vyžadovaná čo najvyššia hrúbka steny.

Potrubie je  hnedej farby.

Materiál

Materiál PVC-U prekračuje svojou húževnatosťou požiadavky normy STN EN 1401. Potrubie má homogénnu plnostennú konštrukciu steny. Podľa požiadaviek je možné potrubie vyrábať ako jednovrstvové alebo ako trojvrstvové s tým, že použitý materiál je zhodnej kvality vo všetkých vrstvách.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhosť až SN 12
  • rozmerovo kompatibilný so všetkými potrubiami s hladkou stenou na trhu
  • mimoriadne hrubá základná stena
  • tesniaci krúžok s istením proti posuvu v hrdlách rúr a všetkých tvaroviek
  • nízka teplotná rozťažnosť a tým aj minimálna náchylnosť k priehybom
  • Vstrekované tvarovky pre najpoužívanejšie odbočky odbočky DN 315/160 a DN 250/160 s tromi hrdlami ktoré minimalizujú prierez na potrubie
  • možnosť použitia originálnej šachtové vložky s rovnakým tesnením ako na rúrach a tvarovkách s odolnosťou do 2,5 bar

Použití

Pre splaškovú, dažďovú a zmiešanú kanalizáciu s vysokým nárokom na hrúbku základnej steny. Konštrukcia umožňuje použiť toto potrubie aj do nepriaznivých geologických podmienok a do hĺbok 1-6 m pri zhutnení 93% PS.

Technicko prevádzkové parametre

Technicko prevádzkové parametre potrubia Ultra Solid PVC

Názov systému, výrobku: kanalizačné potrubie z PVC-U pre gravitačné kanalizácie s plnostennou konštrukciou steny  ULTRA SOLID, PVC-U

Výrobca: Plastika Pipes, Nitra Slovensko
Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U) s množstvom prímesí podľa STN EN 1401

Konštrukcia steny: – hladká, plnostenná

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačné kanalizácie

Odporúčané použitie: Dažďová kanalizácia. Spĺňa však všetky požiadavky aj na splaškovú a jednotnú kanalizáciu.

Označenie rúrového systému:  značenie po 1 m Plastika Pipes Ultra Solid PVC, De, SN , ČSN EN 1401

Rozmerová rada a dĺžky rúr: Rúry sa vyrábajú v týchto dimenziách De 160 – 800

Hrúbka steny:                     De/hrúbka steny (mm)

SN 8 (10kN/m2) 160 5,0
200 6,1
250 7,6
315 9,5
400 12,0
SN12 160 5,5
200 6,6
250 8,2
315 10,0
400 12,6
500 16,5
630 22,0
710 22,5
 800  25,0

 

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúziou).

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy  STN EN 1401

Farba:  hnedá

Sortiment tvarovek: tvarovky z PP alebo alternatívne aj zosilnené PVC- U tvarovky Funke – vstrekované kolená 90,45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukcie a prechody. Potrubie je kompatibilné vonkajším rozmerom s tvarovkami pre hladké KG potrubie. Pre zaistenie zhodnej hrúbky potrubia a tvaroviek je však potrebné používať minimálne verziu SDR 34 a alebo nižšie. Novinkou sú šachtové vložky s presne rovnakým tesnením ako majú rúry a tvarovky a odolnosťou až 2,5 bar.

1) tvarovky z PP sú štandardné ako u iných hladkých rúr. Napríklad odbočka má z jednej strany hrdlo a z druhej driek. Tesnenie je štandardné bez poistného krúžku
2) tvarovky z PVC-U Funke – odbočky a najmä tie najpoužívanejšie De 315/160 a De 250/160 sú vstrekované a v prevedení s dvoma hrdlami + u hrdlo na prípojnom potrubí, minimalizujúce prierez na potrubí a s integrovaným tesnením s poistným krúžkom a odolnosťou až do 2,5 bar

Systém spájania, vlastnosti: Spájanie sa vykonáva pomocou hrdiel a gumového tesnenia, ktoré je pevne vsadené v hrdle potrubia a zaistené plastovým krúžkom proti uvoľneniu.

Maximálna deformácia pri garancii tesnosti spoja: spĺňa požiadavky na  tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru pri deformácii hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2º

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie sa vyrába v niekoľkých prevedeniach SN 8,10,12 a 16 kN/m2 podľa ISO 9969 (SN 8)

Odolnosť rúr a spojov:

  • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20º C pri použití tesnení zo syntetickej gumy
  • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PVC-U je všeobecne veľmi dobrá – pozri tabuľku chemickej odolnosti materiálov
  • voči obrusu – abrázii je u PVC-U veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými materiálmi, špecifická abrázia je 0,3 mikrometrov za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 10 m / s a bežnom obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 100 rokov.

Spôsob dodatočného vysadzovania odbočiek: – dodatočné napojovanie odbočiek je možné robiť buď pomocou vloženia štandardnej odbočky alebo pomocou predvŕtavacou odbočky Funke CONNEX

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Pri tomto stupni zhutnenia a použití nesúdržného obsypového materiálu je možné uložiť potrubie do hĺbky 6 m pod komunikáciu triedy A. Max. veľkosť zrna v obsypovom  materiály je až 20 mm..

Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácii triedy A: – maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciou zároveň závisí od stupňa zhutnenia obsypu a obsypový materiálu.

Pomer medzi stupňom zhutnenia a hĺbkou uloženia je uvedený v rovnako v grafe v prospekte. Napr. pri štandardnom zhutnení na 93% PS je možné uložiť potrubie do hĺbky 6,05 m a pri zhutnení zeminy na hodnotu 96% PS a viac je možné potrubie uložiť až do 8 a viac metrov.

Teplotné obmedzenia pre montáž: Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi sťažovala pokládku a následné zhutnenie.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra Solid PVCZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Technológia pokládky plastových potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Technicko ekonomická štúdia kanalizácia a voda 2017Zobraziť /
Stiahnuť
pdf980 KB
Sprievodca sortimentomZobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Ultra Solid PVCZobraziť /
Stiahnuť
pdf151 KB
Prehlásenie Ultra Solid PVCZobraziť /
Stiahnuť
pdf66 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB