ULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizačné rúry z PVC-U s plnostennou konštrukciou , vyrobené podľa normy STN EN 1401 s mimoriadnou rázovou odolnosťou.
Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN 12 a SN 16  v rozmerových radách De 160- 800 mm.

Charakteristika

Hladké kanalizačné rúry s kompaktnou stenou vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U) s mimoriadnou rázovou odolnosťou, zodpovedajúce požiadavkám STN EN 1401-1 .

Blue Pipe sa vyrába v dvoch kruhových tuhostiach SN12 alebo  SN16 kN/m2.

Jedná sa o ucelený systém kompletne z PVC–U vrátane unikátnych obojstranne hrdlovaných tvaroviek. Všetky tvarovky sú až do OD / ID 315 vyrábané priamym vstrekovaním do formy. Hrdla rúr i tvaroviek sú opatrené tesnením s integrovaným podporným krúžkom z polypropylénu (PP) odolným proti ropným látkam. Systém obsahuje aj originálne šachtové vložky s rovnakým typom tesnenia a s tesnosťou spoja min. 2,5 baru podľa STN EN 1277. Všetky spoje na kanalizáciu, vrátane napojenia potrubia do šachty, sú tak na rovnakej úrovni čím je zabránené akýmkoľvek slabým miestam v potrubnom systéme.

Výrobok Ultra Solid Blue Pipe je svojimi parametrami určený najmä pre splaškové kanalizácie, kde je vyžadovaná čo najvyššia hrúbka steny.

Potrubie je modrej farby a je spájané pomocou hrdiel a gumového tesnenia isteného plastovým krúžkom s odolnosťou min do 2,5 bar.

Materiál

Materiál PVC-U prekračuje svojou húževnatosťou požiadavky normy STN EN 1401. Potrubie má homogénnu plnostennú konštrukciu steny. Podľa požiadaviek je možné potrubie vyrábať ako jednovrstvové alebo ako trojvrstvové s tým, že použitý materiál je zhodnej kvality vo všetkých vrstvách.

Hlavné výhody

  • vysoká kruhová tuhosť až SN 12
  • rozmerovo kompatibilný so všetkými potrubiami s hladkou stenou na trhu
  • mimoriadne hrubá základná stena
  • tesniaci krúžok s istením proti posuvu v hrdlách rúr a všetkých tvaroviek
  • nízka teplotná rozťažnosť a tým aj minimálna náchylnosť k priehybom
  • Vstrekované tvarovky pre najpoužívanejšie odbočky DN 315/160 a DN 250/160 s tromi hrdlami, ktoré minimalizujú prierez na potrubie
  • možnosť použitia originálnej šachtové vložky s rovnakým tesnením ako na rúrach a tvarovkách s odolnosťou do 2,5 bar

Použitie

Pre splaškovú, dažďovú a zmiešanú kanalizáciu s vysokým nárokom na hrúbku základnej steny. Konštrukcia umožňuje použiť toto potrubie aj do nepriaznivých geologických podmienok a do hĺbok 1-6 m pri zhutnení 93% PS.

Montáž

pre jednoduché skracovanie je možné použiť originálny rezací stojan Funke https://www.youtube.com/watch?v=F6idGr-XlRA

alebo rezaciu pílu Exact tools https://exacttools.cz/pily-na-plastove-potrubi/exact-pipecut-p400-pila-a-ukosovacka-na-plastove-potrubi-

 

Technicko prevádzkové parametre

Technicko prevádzkové parametre potrubia Ultra Solid Blue Pipe

Názov systému, výrobku: kanalizačné potrubie z PVC-U s mimoriadnou rázovou odolnosťou pre gravitačné kanalizácie s plnostennou konštrukciou steny  ULTRA SOLID BLUE PIPE, PVC-U, SN 12

Výrobca: Rúry De 160-400 mm Plastika Pipes, Nitra Slovensko, Rúry De 500-800 a tvarovky Funke Kunststoffe, Neměcko.

Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U) s mimoriadnou rázovou odolnosťou

Konštrukcia steny: – hladká, plnostenná

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačné kanalizácie

Odporúčané použitie: pre splaškovú a jednotnú kanalizáciu.

Označenie rúrového systému:  značenie po 1 m – Plastika Pipes, Ultra Solid Blue Pipe, PVC-U, De, SN 12 , ČSN EN 1401 s mimoriadnou rázovou odolnosťou

Rozmerová rada a dĺžky rúr:Rúry sa vyrábajú v týchto dimenziách De 160 – 800

Hrúbka steny:                     De/hrúbka steny (mm)

SN12 160 5,5
 200 6,6
 250 8,2
 315 10,0
 400 12,6
 500 16,5
 630 22,0
 710 22,5
 800 25,0

 

 

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúziou).

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy  STN EN 1401

Farba:  modrá

Sortiment tvaroviek: zosilnenné PVC- U tvarovky – vstrekované dvoj-hrdlové kolená 45,30,15, odbočky 45 º, spojky, presuvky, redukcie a prechodky. Potrubie a tvarovky majú vo všetkých dimenziách rovnakú hrúbku steny v rozsahu SDR 34. Novinkou sú šachtové vložky s presne rovnakým tesnením ako majú rúrky a tvarovky a odolnosťou až 2,5 bar. Všetky odbočky a najmä De 315/160 a De 250/160 sú vstrekované a v prevedení s tromi hrdlami, čím je minimalizované zúženie prierezu systému. Tvarovky majú integrované tesnenie s poistným plastovým krúžkom a s odolnosťou až do 2,5 bar.

 

 

Systém spájania, vlastnosti: Spájanie sa vykonáva pomocou hrdiel a gumového tesnenia, ktoré je pevne vsadené v hrdle potrubia a zaistené plastovým krúžkom proti uvoľneniu.

Maximálna deformácia pri garancii tesnosti spoja: štandardná požiadavka na tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru pri deformácii hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2º je výrazne prekročená. Všetky spoje na rúrach a na tvarovkách vrátane šachtovej vložky majú tesnosť až do 2,5 bar.

Kruhová tuhosť potrubia: SN 12 kN/m2 podľa ISO 9969

Odolnosť rúr a spojov:

  • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20º C pri použití tesnení zo syntetickej gumy
  • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PVC-U je všeobecne veľmi dobrá – pozri tabuľku chemickej odolnosti materiálov
  • voči obrusu – abrázii je u PVC-U veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými materiálmi, špecifická abrázia je 0,3 mikrometrov za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak, aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 10 m / s a bežnom obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 100 rokov.

Spôsob dodatočného vysadzovania odbočiek: – dodatočné napojovanie odbočiek je možné robiť buď pomocou vloženia štandardnej odbočky alebo pomocou predvŕtavacou odbočky Funke CONNEX s kĺbom v rozsahu 11 st.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou 93% PS. Pri tomto stupni zhutnenia a použití nesúdržného obsypového materiálu je možné uložiť potrubie do hĺbky 6 m pod komunikáciu triedy A. Max. veľkosť zrna v obsypovom  materiály je až 20 mm.

Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácii triedy A: – maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciou zároveň závisí od stupňa zhutnenia obsypu a obsypového  materiálu. Pomer medzi stupňom zhutnenia a hĺbkou uloženia je uvedený rovnako v grafe v prospekte. Napr. pri štandardnom zhutnení na 93% PS je možné uložiť potrubie do hĺbky 6,05 ma pri zhutnení zeminy na hodnotu 96% PS a viac je možné potrubie uložiť až do 8 a viac metrov . Minimálne zakrytie pri dodržaní maximálnej starostlivosti o pokládku   pre SN 12 je 0,6 m.

Teplotné obmedzenia pre montáž: Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi sťažovala pokládku a následné hutnenie. Zmes PVC-U pre potrubie Ultra Solid Blue Pipe je zvolená tak, aby malo potrubie mimoriadnu rázovú odolnosť. Inštalácia je tak možno až do -10 st C.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko.

 

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra Solid Blue PipeZobraziť /
Stiahnuť
pdf6 MB
Sprievodca sortimentomZobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB
Technicko ekonomická štúdia kanalizácia a voda 2017Zobraziť /
Stiahnuť
pdf980 KB
Idea o designu systému a parametrová špecifikáciaZobraziť /
Stiahnuť
pdf580 KB
Technologický návod k pokládkeZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Technologický návod k pokládke Ultra SolidStiahnuťdoc223 KB
Parametrová špecifikácia všetkých potrubí Plastika PipesStiahnuťdoc122 KB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Ultra Solid Blue PipeZobraziť /
Stiahnuť
pdf152 KB
Prehlásenie Ultra Solid Blue PipeZobraziť /
Stiahnuť
pdf66 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB