KG PVC-U RÚRY SN4

PVC POTRUBIE SO SENDVIČOVOU STENOU PRE KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY A VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU

KG PVC-U

 

Charakteristika

Potrubie z PVC-U so sendvičovou konštrukciou steny vyrobené z PVC-U podľa STN EN 13476.

Vyrába sa v kruhovej tuhosti SN4

Materiál

Potrubie má štruktúrovanú stenu z PVC-U, ktorá zabezpečuje súlad medzi požiadavkami na kvalitu a výslednú cenu produktu.

Hlavné výhody

  • dostupnosť v obchodnej sieti
  • prípojky kanalizácie rodinných a bytových domov
  • široký sortiment tvaroviek
  • jednoduchá montáž a manipulácia, nízka hmostnosť
  • vyrábané v dĺžkach 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m

Použití

Pre splaškovú, dažďovú a zmiešanú kanalizáciu, prípadne ako chráničky pre rôzne stavebné aplikácie,

Technicko prevádzkové parametre

Technicko prevádzkové parametre potrubia PVC-U so sendvičovou konštrukciou steny vyrobené z PVC-U podľa STN EN 13476.

Názov systému, výrobku: PVC-U potrubie so sendvičovou konštrukciou steny vyrobené z PVC-U podľa STN EN 13476

Výrobca: Plastika Pipes s.r.o., Nitra, Slovensko
Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U) s množstvom prímesí podľa STN EN 13476

Konštrukcia steny: – hladká, 3- vrstvová

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačné kanalizácie

Odporúčané použitie: Splašková, jednotná a dažďová kanalizácia .

Označenie rúrového systému:  značenie po 1 m : Plastika pipes s.r.o, PVC-U , DN/OD, SN, STN EN 13476-2  , UD , dátum a čas výroby

Rozmerová rada a dĺžky rúr: Rúry sa vyrábajú v týchto dimenziách De 110 – 200

Hrúbka steny:                     De/hrúbka steny (mm)

SN 4 (4kN/m2) 110 3,2
125 3,2
140 3,6
160 4,0
200 4,9

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúziou).

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy STN EN 13476-2

Farba:  oranžová

Sortiment tvaroviek: ucelený systém kolien, odbočiek, zátok, redukcií, spojok a presuviek. Kompatibilné so všetkými kanalizačnými šachtami pre hladký systém.

Systém spájania, vlastnosti: Spájanie sa vykonáva pomocou hrdiel a gumového tesnenia , ktoré je vsadené v hrdle potrubia.

Maximálna deformácia pri garancii tesnosti spoja: spĺňa požiadavky na  tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru pri deformácii hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2º

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie sa vyrába v rade kruhovej tuhosti  SN4 podľa ISO 9969

Odolnosť rúr a spojov:

  • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20º C pri použití tesnení zo syntetickej gumy
  • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PVC-U je všeobecne veľmi dobrá – pozri tabuľku chemickej odolnosti materiálov

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook – White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Technológia pokládky plastových potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB