Flexoren – sliplining

Cenovo veľmi výhodná a odolná alternatíva pre renováciu gravitačných kanalizačných radov v dimenziách DN 100 – 300 mm. Veľmi vhodné pre menšie opravy a havárie domových prípojok a priemyselných rozvodov.

 • Cenovo veľmi výhodná a odolná alternatíva pre renováciu gravitačných kanalizačných radov v dimenzích DN 100 – 300 mm.
 • Veľmi vhodné pre menšie opravy a havárie domových prípojok a priemyselných rozvodov.

Prínos

 • Vložka inštalovaná cez vstupné šachty bez nutnosti kopania.
 • Silná, ale stále dostatočne flexibilná konštrukcia.
 • Výborné hydraulické vlastnosti.
 • Sortiment dimenzií zahŕňa najpoužívanejšie rozmery potrubí.
 • Veľmi rýchla inštalácia.
 • Kontinuálne potrubie zvarené dohromady pokryje potrebné vzdialenosti medzi šachtami.
 • Prevádzka kanalizácie nemusí byť prerušená v priebehu inštalácie.
 • V prípade predimenzovaných radov sa nemusí dodržať existujúca dimenzia.

Technicko prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku: flexibilné potrubie pre rekonštrukcie kanalizačných radov ? systém FLEXOREN

Výrobca: UPONOR OY, Finsko

Princíp technológie: Jedná sa o flexibilné trojvrstvové potrubie z PE, kde vonkajšia vrstva je vyrobená z HD-PE, PE 100 stredná vrstva je vyrobená z materiálu PE – MD a EPDM (etylén propylén  dien kaučuk), ktorý je veľmi flexibilný a umožní zaťahovanie lineru cez vstupnú šachtu do existujúceho potrubia. Vnútorná vrstva je znovu z HD-PE kvôli potrebnej chemickej odolnosti a hydraulickým vlastnostiam.

Hlavný prínos spočíva v:

 • Ľahkej a veľmi rýchlej inštalácii 100 m za 1,5 hodiny
 • Dokonalý pre kombináciu s potrubím Omega Liner ? Omega hlavné rady a Flexoren domové prípojky. V tejto kombinácii ide o komplexný systém renovácie celej kanalizačnej siete od jedného výrobcu.
 • Veľmi výhodná cena celkovej renovácie ? najlacnejšia technólogia na trhu
 • Vhodné pre úseky s výraznými smerovými lomami až do ohybov 90?
 • Vhodné najmä pre sanáciu kratších úsekov splaškových radov s malým počtom  postranných napojení do DN 300.
 • Dokonalý systém renovácie domových prípojok iba bezvýkopovou technológiou
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť proti väčšine chemických látok.
 • Továrenská kvalita potrubia s certifikáciou ISO 9001
 • Životnosť min 50 rokov

Druh materiálu: vonkajšia vrstva je vyrobená z HD-PE, PE 100 stredná vrstva je vyrobená z materiálu PE ? MD a EPDM (etylén ? propylén ? dien kaučuk), vnútorná vrstva je znovu z HD-PE

Potrubný systém: beztlakový, určený pre gravitačné kanalizácie

Značenie systému rúr: Značenie po 10 m potrubia ? Uponor Flexoren PE 100 0D/ID

Dimenzionálna rada a dĺžky rúr: potrubie sa vyrába v dimenziách OD /ID 90/80, 117/102, 140/123, 175/153, 200/175, 235/205, 270/240 mm, tyče sú dlhé 10 m

Minimálna hrúbka steny: min. sila steny je závislá na DN potrubia, najtenšia je u DN 117 kde je vnútorná stena hrubá 2,15 mm.

Farebné prevedenie, rozlíšenie: vonkajšia vrstva je čierna, vnútorná vrstva je striebornej alebo červenej farby

Sortiment tvaroviek: u tohto systému sa tvarovky nepoužívajú a potrubie je bez spojov po celej dĺžke úseku medzi šachtami.

Spojovací systém, vlastnosti: Potrubie sa spája pomocou zvárania. Potrubie sa zvára zváracím krúžkom, ktorý po roztavení vyplní priestor medzi rebrami. Pri zváraní sa vo vnútri potrubia nafúkne tlaková upchávka, ktorá zaistí hladkú vnútornú plochu po prevedení zvaru.

Kruhová tuhosť systému, triedy tuhosti: potrubie má krátkodobú kruhovú tuhosť SN 8 kN/m2. Meranú dľa ISO 9969 po dobu 3 min. Pevnostná trieda T 8.

Odolnosť potrubia a spojov:

 • voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá ropných látok ? viď príloha chemická odolnosť
 • voči obrusu ? špecifická abrázia u HD-PE je 0,124 ?m za 500 000 skušobných cyklov, čo odpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie.
 • voči tlaku pri čistení kanalizácie tlakovou vodou ? maximálny tlak v čistiacej tryske by nemal prekročiť 40 barov, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej steny potrubia. Čistenie pomocou špirály u domových prípojok je neprípustné.

Spôsob vysadzovania odbočiek: – po zaťiahnutí potrubia do pôvodnej kanalizácie sa vo vačšine prípadoch prevedie výkop v mieste prevedenia odbočky a osadí sa tu bežná KG tvarovka. U dimenzie De 270 je možné navariť priamo na stavbe hrdlo KG DN 150.

Hĺbkové obmedzenie uloženia potrubia v komunikácii triedy A: – maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciou závisí na hladine spodnej vody a zároveň na stave pôvodného potrubia. Hladina spodnej vody by mala byť maximálne 3 m nad vrcholom potrubia. Potrubie má kruhovú tuhosť SN 8 a platia preň rovnaké limity ako pre bežné potrubie. Pri nebezpečí zrútenia pôvodného potrubia, alebo pri príliš vysokej hladine spodnej vody sa priestor medzikružia vyplní injektážnou zmesou alebo ľahším betónom.

Teplotné obmedzenia pre montáž: Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia potrubia. Doporučená teplota je nad 0?C pre ľahkú inštaláciu. Priestor vstupnej šachty je možné temperovať aby bolo zaťahovanie ľahšie.

Teplotná odolnosť ? maximálna teplota splaškov: Maximálna teplota odvádzaných vôd je do 60?C.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook ? White, k = 0,01
Prietokové množstvo bude dodané na vyžiadanie. Nelíši sa však od bežných potrubí z PE.

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku akreditovanou skúšobňou ITC Zlín. Certifikát bol vydaný dňa 12. 1. 2001 pod číslom č. 01 010 V/AO. Výrobný závod Uponoru v Nemecku má zavedenú kontrolu riadenia kvality podľa ISO 9001.
Frekvencia kontrolných skúšok  v ČR prevedená nezávislou skúšobňou ? ITC Zlín prebieha na základe zmluvy o kontrolnej činnosti raz ročne.

Referenčné stavby: Systém je na svetovom trhu od roku 1989 od tej doby sa nainštalovalo v Európe cez 1000 km tohto potrubia.

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Grafická animace instalaceStiahnuťwmv448 KB