Cracking a pipe-bursting

Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

  • Použitím tejto technológie, pri ktorej sa roztrhá existujúce vedenie, je možné zvýšiť existujúcu kapacitu potrubia vtiahnutím potrubia o väčšom priemere než bolo staré potrubie.

Prínos

Pri použití potrubia ProFuse

  • Vysoko odolné a flexibilné.
  • Dobrá tepelná a chemická odolnosť.
  • Široký sortiment dimenzií.

Pri použití potrubia Pex

  • Extrémne dlhá životnosť.
  • Prípadné vrypy spôsobené vťahovaním neoslabujú potrubie.
  • Bodové lokálne zaťaženie nespôsobí vznik šírení trhlín a neznižuje prevádzkovú životnosť.
  • Materiál je odolný voči vysokým teplotám.
  • Výborná rázová odolnosť.