Zváracie krúžky pre potrubie Ultra solid PP PLUS

Alternatíva k bežným spojom na gumové tesnenie pre najnáročnejšie aplikácie. Následne prevedený spoj je nerozobrateľný a trvalo tesnený Vhodné pre: ochranné pásma vodných zdrojov chemické kanalizácie pri mimoriadnych nárokoch na tesnosť (pod úrovňou spodnej vody) pri požiadavke na nerozoberateľný spoj (chráničky) Ultra solid PP PLUS