Ultra Rib 2 (PP)

Ultra Rib 2 (PP)


 DN 200/175
 DN 250/220
 DN 315/277

Výsledky
v (m/s)

Q (l/s)

Absolutní drsnost k (mm)
Sklon i [‰]
Charakteristiky pro částečně plněná potrubí

Plnění ze 75%  

Plnění z 50%  

Plnění z 25%