Ultra Rib 2 SCAN

Ultra Rib 2 SCAN

 DN 160/143
 DN 200/180
 DN 250/226
 DN 315/284
 DN 400/358
 DN 560/505

Výsledky

v (m/s)

Q (l/s)

Absolutní drsnost k (mm)

Doporučená hodnota po delším provozu k=0,01 mm

Sklon i [‰]

Charakteristiky pro částečně plněná potrubí

Plnění ze 75%  

Plnění z 50%  

Plnění z 25%