Ultra Cor, Ultra Basic

Uporol (PE-HD)

 DN 170/150
 DN 225/200
 DN 280/250
 DN 335/300
 DN 450/400
 DN 560/500
 DN 670/600
 DN 885/800
 DN 1106/1000

Výsledky

v (m/s)

Q (l/s)

Absolutní drsnost k (mm)

Doporučená hodnota po delším provozu k=0,01 mm

Sklon i [‰]

Charakteristiky pro částečně plněná potrubí

Plnění ze 75%  

Plnění z 50%  

Plnění z 25%