Ultra Helix

Uporol (PE-HD)

 DN 680/600
 DN 771/700
 DN 885/800
 DN 1010/900
 DN 1106/1000
 DN 1320/1200
 DN 1410/1300
 DN 1790/1600
 DN 2110/2000

Výsledky

v (m/s)

Q (l/s)

Absolutní drsnost k (mm)

Doporučená hodnota po delším provozu k=0,01 mm

Sklon i [‰]

Charakteristiky pro částečně plněná potrubí

Plnění ze 75%  

Plnění z 50%  

Plnění z 25%