Odvodnění dálnice D35

potrubí Ultra Cor, speciálně přizpůsobené vstupní šachty DN 1000 a plastové uliční vpusti